Đề Toán Tiếng Việt Lớp 2

     

Câu 1: Tìm một trong những biết rằng rước 35 cộng với số đó thì có tác dụng bằng 35 trừ đi số đó. A. 0 B. 35 C. 70 D . 1

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là: A. 17 tiếng B. 21 giờ C. 19. Giờ D. 15 giờ

Câu 3: Số nhỏ nhắn nhất gồm 3 chữ số khác biệt là: A. 100 B. 101 C. 102 D. 111

Câu 4: 5m 5dm = ..... Số điền vào chỗ chấm là: A. 55m B. 505 m C. 55dm D. 10 dm


Câu 5: mang lại dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo sau điền vào khu vực chấm là: A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

Câu 6: Nếu sản phẩm 6 tuần này là 26. Thì sản phẩm 5 tuần trước đó là: A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Câu 7: Số lớn số 1 có tía chữ số là: A. 998 B. 999 C. 978 D. 987

Câu 8: hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông vắn là: A. 15 centimet B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28, x có giá trị bằng bao nhiêu? A. 53 B. 89 C. 98 D. 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ..... Số điền vào chỗ chấm là: A. 32 B. 22 C. 30 D. 12


Phần II: từ bỏ luận (làm vào vở)

Câu 1: Điền dấu > , Câu 3: Viết những số: 372, 380, 394, 369 theo sản phẩm công nghệ tự khủng đến nhỏ bé là:

Câu 4: Đặt tính rối tính:

234 + 565 576 + 420 81 - 27 67 + 9 958 – 527 899 -384 42 - 19 32 + 68 Câu 5: Tính nhẩm: 500 + 200 =…….. 500 + 500 =……… 900 – 400 =…….. 600 – 200 =………. 300 + 400 =…….. 200 + 700 =………. 800 – 200 =……… 700 – 300 =…………

Câu 6: a) Đúng ghi (Đ) không đúng ghi S vào ô trống:

a. 603 = 600 + 3 b. 603 = 600 + 30

c. 780 = 700 +8 d. 780 = 700 +80


b) Viết số thích hợp vào ô trống để: 983 = + 80 +3

Câu 7: Tính a) 3 x 6 + 53 b) 35 : 5 + 23 c) 354 + 135 - 263 Câu 8: Tính độ dài con đường gấp khúc ABCDE

*

Tóm tắt với giải những bài toán

Câu 9: Bể nước đầu tiên chứa 865 l nước. Bồn tắm thứ nhì chứa ít hơn bể thứ nhất 300l. Hỏi bể đồ vật hai chứa từng nào lít nước?

Câu 10: Một thùng dầu to khi đổ sang nhì thùng dầu nhỏ gồm một thùng 145 lít với một thùng 250 lít thì thùng dầu lớn không còn gì. Hỏi thùng dầu lớn thuở đầu chứa bao nhiêu lít dầu? Câu 11: Mỗi bạn oder 5 quyển vở. Hỏi 4 các bạn thì mua bao nhiêu quyển vở?

Câu 12: một tấm học gồm 32 học viên được chia hầu như làm 4 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Câu 13.

Bạn đang xem: đề toán tiếng việt lớp 2

Đàn vịt bao gồm 64 con. Có 19 nhỏ bơi xuống ao. Hỏi trên bờ còn từng nào con vịt?

Câu 14: Hiền cho bạn 25 nhành hoa thì hiền lành còn 17 bông. Hỏi thuở đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

MÔN: TIẾNG VIỆT

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: trong số từ : xung phong ; xếp hàng ; xáng xủa ; xôn xao. Tự viết sai thiết yếu tả là: A. Xáng xủa B. Xếp mặt hàng c . Xung phong d . Xôn xao


Câu 2: tự nào tiếp sau đây chỉ tiết trời của mùa xuân? A. Nóng sốt B. Ấm áp C. Nóng sốt D. Rét mướt giá

Câu 3: trong câu : “Ve nhởn nhơ bẩn ca hát xuyên suốt cả mùa hè.” bộ phận gạch chân vấn đáp cho câu hỏi nào? A. Lúc nào B. Do sao C. Để làm gì D. Có tác dụng gì

Câu 4. từ bỏ trái nghĩa với từ cấp tốc nhẹn là từ: A chịu khó B. Lờ đờ C. Sạch sẽ D. Lười biếng

Câu 5. tự chỉ sự thiết bị trong câu: “Mùa xuân xinh tươi đã về.” là: A. Mùa xuân B. Dễ thương C. đã D. Về

Câu 6.

Xem thêm: Đề Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Về Thăm Trường Cũ Bá Đạo, Please Wait

thành phần trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Các bác bỏ nông dân đã gặt lúa trên cánh đồng.” Là: A. Các bác nông dân C. Vẫn gặt lúa B. Trên cánh đồng D. Sẽ gặt lúa trên cánh đồng

Câu 7. cho câu: “Mẹ em có tác dụng nghề gì....Dấu câu cần điền vào khu vực trống là: A.Dấu chấm B. Vết phẩy C. Dấu chấm hỏi D. Vết chấm cảm

Câu 8. Thỏ ..... Tự chỉ điểm sáng của con vật điền tương thích vào khu vực trống là: A. Nhân từ B. Nhút yếu C. Ranh ma D. Cấp tốc nhẹn

Câu 9.

Xem thêm: Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam Qua Các Triều Đại Chuẩn Nhất, Lịch Sử Việt Nam

từ nào không thuộc nhóm từ nói lên cảm tình của bác Hồ so với thiếu nhi: A. Yêu quý B. Chăm lo C. Nâng niu D.quan tâm

Câu 10. Em đọc câu tục ngữ : “Lá lành đùm lá rách.” là cố nào? A. Giúp sức nhau B. Đoàn kết C. Đùm quấn D. Đùm bọc ,cưu mang, trợ giúp nhau lúc trở ngại hoạn nạn