Đề cương ôn tập toán lớp 4 cuối năm

     

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 4

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4 II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1 III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cưng cửng ôn tập Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2020 - 2021 gồm những kiến thức, những dạng bài tập trung tâm trong tổng thể chương trình Toán lớp 4 học tập kì 1 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiên thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 1 lớp 4.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 4 cuối năm

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4

1. Số học

- Đọc, viết số từ bỏ nhiên.

- những phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia với số có không ít chữ số.

- Tính giá trị biểu thức có 3 vệt phép tính, áp dụng những tính chất của những phép tính để tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và mong lượng.

3. Hình học:

- hai đường thẳng vuông góc và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song (cách đánh giá và giải pháp vẽ)

- thừa nhận diện, đếm số lượng, phát âm tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.

4. Giải bài toán có lời văn:

- search trung bình cộng của khá nhiều số.

- Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của chúng.

- những bài toán có văn tương quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ chia đã học, tính diện tích các hình.

II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- tư mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- nhì trăm năm mươi sáu triệu tư trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu ko trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi nhị triệu ko trăm nghìn tư trăm hai mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm và hai đối kháng vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn với 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm với 2 đơn vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

Xem thêm: Custom Transition Activity ( Tạo Hiệu Ứng Chuyển Trang Cho Android Cơ Bản

23 000 : 100 = …………...

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: kiếm tìm số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 97

7200 : 25 : 4

(25 x 36) : 4

2424 : 8 : 3

b, 428 x 12 – 428 x 2

48000 : 125 : 8

2424 : 8 : 3

3200 : (100 : 4)

c, 135 : 5 – 100 : 5

1540 : 5 + 1460 : 5

98 x 101 – 98

(55 x 72) : 9

d, 76 x 4 x 2 x 5

32 x 8 x 3 x 125

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9)

88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)

g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5)

(34 x 25) : 5

h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002 x 2)

(15 x 24) : 6

i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100)

24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính quý hiếm biểu thức:

a, (115 + 35):15 + 200 x 6 : 8

b, 3075 x (72 : 9) - 897

c,19832 : 37+19464

d, 135540 : (9 x 4) + 57800 : 200

e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100

h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: kiếm tìm X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45

246 : X + 34 : X = 5

58 x X – 934 = 6722

14968 – X x 5 = 4968

b, X x 125 – X x 73 = 1196

360 : X – 126 : X = 6

X : 1234 = 127 (dư 360)

(X+2) + (X+2) + (X+2) = 42

c, (X + X x 2) : 34 = 504

2005 + X x 34 = 5337

XX – 2X x 2 + 68 = 100

199

a, 45 tấn = ……..kg

3 ngày = …….giờ

34 km = ……….m

4 km2 = …………m2

3tạ 6kg = ……….kg

4 giờ đồng hồ = ……..phút

56 hm = ……….m

15 km2 = ………..m2

2yến 6kg = ……..kg

5 phút = …….giây

16 dam = ………m

5 dam2 = ………m2

450000kg = ……tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

50000 dam2 = …km2

145000g = ……...kg

144 giờ = ……ngày

203000dm = …..hm

55000000m2=….km2

450000kg =…….tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

90000 m2 = …..hm2

3 tấn 6kg = ……kg

2 ngày 5giờ = ….giờ

 

4m26dm2=…….m2

5 tạ + 23 yến = ….kg

5giờ6phút = … phút

 

7km2 = …………..m2

2 tạ : 8 = ….. Kg

¼ ngày = …… giờ

 

2/5 phút = ……giây

Câu 10: ko tính, hãy đối chiếu A với B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009

b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số lượng kilomet của hai lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn nữa lớp 4B là 26 cây. Tính số cây từng lớp vẫn trồng

Câu 12: một tổ sản xuất vào 15 ngày đầu, hằng ngày làm được 30 sản phẩm. Trong 10 ngày sau, từng ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB từng ngày tổ đó cấp dưỡng được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Tính diện tích ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 648m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng chiếm được 10 kg thóc. Hỏi:

a, Ruộng kia thu được từng nào kg thóc?

b, tín đồ ta chia đa số số thóc đó vào 9 bao. Hỏi từng bao đựng được bao nhiêu kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có thuộc chu vi cùng với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật gồm chu vi là 148m, chiều rộng kém chiều dai là 12m. TB 3 mét vuông ruộng thu được 15 kilogam rau. Hỏi ruộng đó thu được từng nào kg rau? Biết bán 1 kg sau chiếm được 15000đ. Tính số tiền thu được khi phân phối hết số rau củ đó?

Câu 16: Để lát nền một căn phòng người ta cần sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30 cm. Tính diện tích s căn chống đó?

Câu 17: Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 5m, chiều rộng lớn 4m, fan ta sử dụng gạch men hình vuông cạnh đôi mươi cm. Mỗi viên gạch ốp giá 27500đ. Tính số tiền tải gạch để lát đủ ngôi nhà đó?

Câu 18: Tích của nhì số là 4780. Nếu gấp thừa số trước tiên lên 5 lần, quá số đồ vật hai lên gấp đôi thì tích mới là từng nào ?

Câu 19: yêu thương của hai số là 4780. Thương biến đổi như như thế nào nếu:

A, Số bị phân chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số chia

B, Số phân chia gấp lên 5 lần, không thay đổi số bị chia

Câu 20: một nhóm công nhân trong 2 ngày sửa được 3450m đường. Ngày đầu tiên sửa được thấp hơn ngày lắp thêm hai 170m đường. Hỏi từng ngày đội đó sửa được từng nào mét con đường ?

Câu 21: Tìm hai số bao gồm tích bởi 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số trước tiên và tăng thừa số máy hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bằng 6048?

Câu 22: tìm tích của hai số, biết rằng nếu không thay đổi thừa số trước tiên và tăng thừa số thứ hai lên 4 lần thì được tích mới bằng 8400?

Câu 23: TBC của cha số tự nhiên liên tục là 6. Tìm bố số đó.

Câu 24: Tìm hai số chẵn tiếp tục biết tổng của chúng là 122.

Câu 25: tra cứu A bằng phương pháp hợp lý : A = m x 2 + n x 2 + phường x 2 với m = 350; n = 230; p = 420.

Câu 26: Tìm hai số bao gồm hiệu bằng 129, biết rằng nếu rước số hạng thứ nhất cộng với số hạng trang bị hai rồi cùng với tổng của chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật có chu vi bởi 88m. Nếu tăng chiều rộng lên 8m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 28: hai số chẵn tất cả tổng là 30. Tìm nhì số kia biết giữa chúng gồm 3 số lẻ.

Câu 29: Một siêu thị có 1978m vải bao gồm 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải vóc xanh hơn tổng số hai nhiều loại vải cơ là 58m. Nếu bớt vải trắng đi 36m thì vải vóc trắng bằng vải đen. Hỏi từng loại có bao nhiêu mét vải?

Câu 30: mang lại dãy số: 2; 5; 8; 11; …………. ; 26; 29.

a. Hàng số trên tất cả bao nhiêu số hạng ?

b. Tính tổng hàng số đó ?

Câu 31: kiếm tìm X

(1 + 4 + 7 + ……….. + 100) : X = 17

Câu 32: Tổng của nhì số là 562. Nếu phân phối số đầu tiên 42 đơn vị chức năng thì được số máy hai. Tìm nhị số đó.

Câu 33: tìm số bị phân tách và số chia bé bỏng nhất để trong phép chia bao gồm thương là 9 và số dư là 5.

Câu 34: search số bị phân chia biết số phân tách là 10, yêu quý là 9 cùng số dư là số dư lớn nhất rất có thể có.

Câu 35: nhì hộp bi có tổng cộng là 115 viên bi, biết rằng nếu phân phối hộp đầu tiên 8 viên, hộp lắp thêm hai 17 viên thì nhị hộp gồm số bi bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu viên bi ?

Câu 36: Hãy viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số mà lại tổng các chữ số của số đó bằng 4.

Câu 37: Điền vào ô trống làm sao để cho tổng cha ô liên tiếp bằng 1000 ?

 

234

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Câu 38: ba hình chữ nhật bao gồm cùng chiều dài với chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông có cạnh 12 cm. Điền vào chỗ chấm

a. Cạnh BC vuông góc với những cạnh : ………………………………………………

b. Cạnh AB tuy nhiên song với những cạnh : ………………………………………………

c. Diện tích s của hình vuông vắn ABCD là: ……………………………………………..

d. Diện tích của mỗi hình chữ nhât 1, 2, 3 là: ………………………………………

Câu 39: nói tên

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các cặp cạnh của góc vuông: ……………………………………………………………

Câu 40: nhắc tên:

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

DC vuông góc cùng với cạnh: ……………………………………………………………..…….

Các cặp cạnh tuy nhiên song: ……………………………………………………………………

III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 bao hàm chi tiết văn bản ôn tập và mẫu mã đề thi đương nhiên đáp án cho những em học sinh tham khảo nuốm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại những kiến thức đã học sẵn sàng cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt hiệu quả cao.

Xem thêm: Top 3 Bài Văn Thuyết Minh Về Con Vật Nuôi Lớp 9 ❤️️ 15 Bài Hay Nhất

Ngoài ra, những em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể đọc thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 với đề thi học kì 2 lớp 4 những môn Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông bốn 22 của bộ Giáo Dục. Phần nhiều đề thi này được kiếm tìm Đáp Án tham khảo và tinh lọc từ những trường tiểu học tập trên toàn quốc nhằm đưa về cho học sinh lớp 4 hầu hết đề ôn thi học tập kì chất lượng nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh cài đặt miễn tầm giá đề thi về cùng ôn luyện.