Listening

     

Phần listening hướng dẫn phương pháp làm bài nghe với chủ thể National Parks (Công viên quốc gia). Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần xem xét cũng như lưu ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi chúng ta nghe)

Work in groups. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Listening

(Làm bài toán nhóm. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1.Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn tổ quốc Cúc Phương sống đâu?)=> Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn quốc gia Cúc Phương cách tp. Hà nội 160 km về phía Tây Nam.)2.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)=> The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa trong Vườn đất nước Cúc Phương là 200 km vuông.)3.When is the best time to lớn visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian làm sao là thích hợp nhất để thăm quan và du lịch Vườn tổ quốc Cúc Phương?)=> The best time lớn visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to lớn April. (Thời gian tương thích nhất để du lịch thăm quan Vườn đất nước Cúc Phương là vào mùa khô, từ tháng mười mang lại tháng tư.)4.What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì có thể được thấy vào Vườn đất nước Cúc Phương?)=> In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves và the one-thousand-year-old tree. (Trong vườn quốc gia Cúc Phương, bạn có thể nhìn thấy bướm, hang rượu cồn và cây cổ thụ 1000 năm tuổi.)

Listen & repeat.(Lắng nghe cùng lặp lại.)

threatened và endangered species: những loài bị rình rập đe dọa và có nguy hại tuyệt chủngattack: tấn côngflora: hệ thực vật dụng fauna: hệ cồn vậtethnic minority: dân tộc bản địa thiểu sốenemy: kẻ thù

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen và fill in the missing information.(Nghe với điền tin tức còn thiếu.)

Script:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh và Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists và scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way khổng lồ Cuc Phuong. Many come lớn see the work being done to lớn protect endangered species. According lớn scientists, there are about 2,000 different species of flora & 450 species of fauna.

Xem thêm: Đáp Án Vở Bài Tập Khoa Học Lớp 5 Bài 24: Đồng Và Hợp Kim Của Đồng

Cuc Phuong National Park has many caves. Thân quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue"s army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also trang chủ to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping và farming.

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in __1960__. (Vườn nước nhà Cúc Phương chính thức được khánh thành năm 1960.)2. Cuc Phuong is located __160 km south west of__Hanoi. (Cúc Phương cách hà nội thủ đô 160 km về phía Tây Nam.)3. In 2002, nearly __100,000 visitors__ visited Cuc Phuong. (Năm 2002, ngay gần 100,000 khách phượt đến thăm Cúc Phương.)4. There are __2,000__different species of flora and __450__species of fauna. (Có 2,000 loài thực vật với 450 loài động vật hoang dã khác nhau.)5. Nguyen Hue’s army was stationed in thân quen Voi before it made its __surprise attack__ on Thang Long. (Đội quân của Nguyễn Huệ sẽ đóng quân ngơi nghỉ Quèn Voi trước khi thực hiện tấn công bất ngờ vào Thăng Long.)

Task 2.Listen again và answer the following questions.

Xem thêm: Văn Giải Thích Học Học Nữa Học Mãi Của Lê, Giải Thích Câu Nói Học, Học Nữa, Học Mãi Hay Nhất

(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

1.How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn giang sơn Cúc Phương trực thuộc địa phận của từng nào tỉnh?)=> It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh & Thanh Hoa. (Nó ở 3 tỉnh: Ninh Bình, độc lập và Thanh Hóa.)2.How far is it from Hanoi khổng lồ Cuc Phuong? (Từ thủ đô tới Cúc Phương bao xa?)=> It is about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)3.What vày many people come to Cuc Phuong for? (Nhiều bạn tới Cúc Phương để gia công gì?)=> They come there to lớn see the work being done to protect endangered species. (Họ cho để xem các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an toàn các loài có nguy cơ tuyệt chủng.)4.When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược nhà Thanh vào năm nào?)=> Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược đơn vị Thanh vào ngày xuân năm 1789.)5.What vày the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường sống Cúc Phương sống hầu hết bằng gì?)=> They live mainly on bee keeping & farming. (Họ sống công ty yếu phụ thuộc nghề nuôi ong và làm nông.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm bài toán nhóm. Nói đến những nét đặc thù của Vườn quốc gia Cúc Phương.)

A:Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to lớn the public in 1960.B:In this park you can find many different species of flora and fauna, và see the work being done khổng lồ protect threatened & endangered species of animals.C:And in this park you can visit the cave of quen Voi, where quang đãng Trung"s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

Dịch:

A: Vườn giang sơn Cúc Phương là vườn non sông đầu tiên làm việc Việt Nam. Nó chính thức được trình làng tới xã hội vào năm 1960.B: Trong khu vui chơi công viên này, bạn có thể tìm thấy nhiều loài động thực vật không giống nhau và thấy các biện pháp được thực hiện để đảm bảo các loài động vật hoang dã bị rình rập đe dọa và có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.C: cùng trong công viên này chúng ta có thể thăm hang Quèn Voi khu vực mà đội quân của quang đãng Trng sẽ đóng quân trước cuộc tấn công bất ngờ vào tởm thành Thăng Long.