CÔNG THỨC TÍNH SỐ NHIỄM SẮC THỂ

  -  

Trung trung khu gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC xin reviews phần CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP PHẦN CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH nhằm mục đích hổ trợ cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học này.Bạn đã xem: cách làm tính số nst môi trường xung quanh cung cấp


*

I. Dạng 1: Tính số giao tử và hợp xử quyết thành

1. Số giao tử được sinh sản từ mỗi loại tế bào sinh giao tử:

Qua sút phân:

- Một tế bào sinh tinh tạo nên 4 tinh trùng

- Một tế bào sinh trứng tạo nên 1 trứng cùng 3 thể định hướng

Do đó:

- Số tinh trùng tạo thành = số tế bào sinh tinh x 4

- Số tế bào trứng tạo ra = số tế bào sinh trứng

- Số thể định hướng (thể cực) = số tế bào sinh trứng x 3

2. Tính số phù hợp tử:

Trong quá trình thụ tinh, một trứng (n) kết phù hợp với 1 tinh dịch (n) tạo thành hợp tử (2n)

Số hòa hợp tử = số tinh dịch thụ tinh = số trứng thụ tinh

3. Năng suất thụ tinh: là tỉ số xác suất giữa giao tử được thụ tinh trên tổng cộng giao tử được tạo thành ra

Vận dụng:Một thỏ dòng sinh được 6 con. Biết công suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh dịch là 6,25%. Search số tế bào sinh tinh với số tế bào sinh trứng đã tham gia vòa quy trình trên.

Bạn đang xem: Công thức tính số nhiễm sắc thể

II. Dạng 2: Tính số các loại giao tử cùng hợp tử không giống nhau về bắt đầu và kết cấu NST.

1. Tính số các loại giao tử khác nhau về bắt đầu và kết cấu NST:

Gọi n là số cặp NST của tế bào được xét

- nếu trong giảm phân không tồn tại hiện tượng tiếp hợp với trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gene trong cùng một cặp NST kép tương đồng:

Số giao tử có xuất phát và kết cấu NST khác nhau là: 2n

- ví như trong bớt phân có hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp và trao đổi chéo dẫn mang đến hoán vị ren ở m cặp NST kép tương đồng (mỗi cặp NST kép trao đổi chéo xảy ra tại một điểm):

Số giao tử có nguồn gốc và kết cấu NST khác nhau là: 2n + m

2. Số kiểu tổ hợp giao tử:

Số kiểu tổ hợp giao tử= số gt ♂ x số gt ♀

Vận dụng:Xét một tế bào sinh dục gồm kiểu genABDeXY. Xác định số nhiều loại giao tử trong nhị trường hợp: xẩy ra hiện tượng trao đổi chéo cánh và có hiện tượng lạ trao thay đổi chéo.

III. Dạng 3: Tính số NST môi trường cung cấp cho quy trình tạo giao tử

1. SNST môi trường cung ứng cho các tế bào sinh giao tử bớt phân chế tạo ra giao tử:

- a tế bào sinh tinh dịch (mỗi tế bào đựng 2n NST) trường đoản cú vùng sinh trường chuyển sang vùng chín tiến hành 2 lần phân chia tạo 4a tinh trùng solo bội (n)

- a tế bào sinh trứng (mỗi tế bào đựng 2n NST) từ bỏ vùng sinh trường chuyển sang vùng chín triển khai 2 lần phân loại tạo a trứng cùng 3a thể cực đều đối chọi bội (n)

Vậy:

+ Số NST đựng trong a tế bào sinh tinh trùng hoặc a tế bào sinh trứng ở quy trình sinh trưởng: a x 2n

+ Số NST đựng trong toàn bộ tinh trùng hoặc trong những trứng và những thể rất được sinh sản ra:

4a x n = 2a x 2n

+ Số NST môi trường hỗ trợ cho a tế bào sinh giao tử bớt phân sản xuất giao tử:

2a x 2n - a x 2n = a x 2n

2. Số NST môi trường thiên nhiên cung cấp cho tất cả quá trình tạo nên giao tử từ những tế bào sinh dục sơ khai

Giả sử gồm a tế bào sinh dục nguyên sơ nguyên phân x lần liên tiếp (ở vùng sinh sản), tạo nên a x 2x tế bào con, tiếp đến đều trở thành các tế bào sinh giao tử (ở vùng sinh trưởng) và mọi chuyển sang vùng chín sút phân chế tạo ra giao tử.

tổng thể giao tử (và số thể cực nếu có) là: 4a x 2x

Ta có:

- tổng số NST cất trong a tế bào sinh dục sơ khai ban sơ là: a. 2n

- tổng thể NST chứa trong toàn bộ các giao tử ( kể cả những thể lý thuyết nếu có) là:

4a x 2x x n = 2 x 2x x a x 2n

- toàn bô NST môi trường cung cấp cho a tế bào sinh dục sơ khai chế tạo ra giao tử:

2 x 2x x a x 2n - a. 2n = (2 x 2x - 1) . A. 2n

Vận dụng: Tại vùng chế tác của ống dẫn sinh dục của loài ruồi giấm tất cả 6 xẻ bào sinh dục nguyên sơ nguyên phân 3 lần liên tiếp. Các tế bào con sinh ra phần đa chuyển quý phái vùng chín trở thành các tế bào sinh giao tử.

- Tính số NST môi trường hỗ trợ cho quá trình tạo giao tử từ 6 tế bào sinh dục nguyên sơ nói trên

- Tính số NST mà các tế bào sinh giao tử đã áp dụng để tạo thành giao tử? cho biết bộ NST của ruồi giấm 2n=8.

IV. Bài xích tập củng cố

Câu 1.Một khung hình trong quy trình giảm phân hình thành giao tử, trả sử ở một số trong những tế bào sinh dục chín tất cả hai cặp nhiễm sắc thể trường đoản cú nhân đôi tuy vậy không phân ly thì sẽ tạo ra những loại giao tử gồm dạng

A. N, (n + 2) và (n - 2)

B. N, (n + 1 + 1) cùng (n - 1 - 1)

C. (n + 2) và (n - 2), n.

D. (n + 1 + 1) cùng (n - 1 - 1), 2

Câu 2.Xét 1 tế bào sinh tinh của một loài cồn bật tất cả 3 cặp NST tương đương kí hiệu là AaBbDd. Tế bào đó bớt phân thông thường tạo ra từng nào loại tinh trùng?

A. 1 loại. B. 2 loại.

C. 4 loại. D. 8 loại.

Một khung hình trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, giả sử ở một trong những tế bào sinh dục chín bao gồm một cặp nhiễm dung nhan thể từ bỏ nhân đôi cơ mà không phân ly thì sẽ tạo ra những loại giao tử có dạng

A. (n + 1) cùng (n - 1). B. (n + 1 + 1) và (n - 1 - 1).

Xem thêm: Giải Bài Tập, Sách Bài Tập Toán 7 Tập 2 Đại Số, Hình Học, Giải Bài Tập, Sách Bài Tập (Sbt) Toán 7

C. (n + 1), (n - 1) cùng n. D. (n - 1), n và (2n + 1).

Câu 4.Trong trường vừa lòng cặp NST XX không phân li trong bớt phân II ở 1 số ít tế bào, các loại giao tử có thể được tạo thành từ khung hình mang cặp NST nam nữ XAXalà

A. XA, Xa, XAXA, XaXavà 0. B. XAvà Xa.

C. XAXAvà 0. D. XaXavà 0.

Câu 5.Trong ngôi trường hợp náo loạn giảm phân I, cặp NST XX không phân li ở một số tế bào (cặp NST YY phân li bình thường). Những loại giao tử rất có thể được tạo ra từ khung người mang cặp NST giới tính XY là

A. XX, XYvà 0. B. X, XX , Y với 0. C. XY và 0. D. X, Yvà 0.

Câu 6.128 tinh trùng được sinh ra từ quá trình nguyên phân của

A. 22tế bào sinh tinh B. 23tế bào sinh tinh

C. 24tế bào sinh tinh D. 25tế bào sinh tinh

Câu 7. Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục chiếc cùng loài nguyên phân cùng với số đợt bởi nhay. Những tế bào bắt đầu được tạo thàng đều giảm phân đến 160 giao tử.Số NST trong những tinh trùng nhiều hơn các trứng được tạo thành nói bên trên là 576 NST.a) xác minh số tế bào sinh tinh cùng sinh trứng đã hình thành số giao tử nói trên?b) khẳng định số nhiều loại giao tử có thể có của loài, trong những trường hợp.- không xảy ra trao đổi đoạn kì trước một?- có xẩy ra trao thay đổi đoạn tại nhị điểm trên cặp NST số 2 nghỉ ngơi kì trước một

Đáp số:

a) số tế bào sinh tinh=số tế bào sinh trứng= 32 tế bào.b) TH1 :64 loại. TH2: 265 loại.

Câu 8. Quan ngay cạnh 4 team tế bào sinh dục của thông thường một loài sinh vật tất cả 2n=8 đang bớt phân ở các thời điểm kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 và kì sau 2. Từng tế bào trong cùng một tổ ở thuộc thời kì và quá trình giảm phân của chúng xẩy ra bình thường.Tổng số NST kép với NST đối chọi trong tất cả các tế bào của 4 nhóm sẽ là 640, trong những số ấy số NST kép thông qua số NST đơn và số NST sinh sống kì đầu 1, kì sau 1 với kì đầu 2 tương xứng theo tỉ trọng 1:3:4a) Tính số lượng tế bào sinh sống mỗi kì nới trên.b) nhận định rằng đó là 4 nhóm tế bào sinh dục đực ngừng giảm phân tất cả tinh trùng được sinh ra đầy đủ tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là là 20%. Năng suất thụ tinh của trứng là 50%. Tính con số tế bào sinh trừng cần thiết để tạo nên đủ số trứng thâm nhập thụ tinh

Đáp số:

a) kì đầu 1: 5 tế bào Kì sau 1 : 15 tế bào Kì đầu 2 : 40 tế bào Kì sau 2 : 40 tế bàob) 96 tế bào

Câu 9. Một con cá đẻ ra được một số trong những trứng, trứng nở được 2000 cá con, tất cả trứng được thụ tinh phần lớn nở thành cá con. Trong quá trình thụ tinh có một nửa tinh trùng tham gia thụ tinh và 80% trứng thụ tinh. Toàn bô NST đơn của các hợp tử chế tác thành nhiều hơn nữa số NST sống giao tử đực và dòng dư thừa là 21000 NST đơn.a) tính con số tế bào sinh tinh, tế bào sinh trứng?b) khẳng định bộ NST 2n.

Đáp số:

a) số tế bào sinh tinh:1000,sinh trứng:2500b) 2n=28

Câu 10.

Xem thêm: Kịch Bản Phỏng Vấn Qua Điện Thoại Mời Phỏng Vấn, Bí Quyết Sàng Lọc Ứng Viên Qua Điện Thoại

Ở một loài, xét một tế bào sinh dục sơ khai của một thành viên đực, tế bào này đi trường đoản cú vùng tạo đến vùng chín đã phân bào 10 đợt, giao tử xuất hiện tham gia thụ tinh tạo ra 16 hòa hợp tủ lưỡng bội.a) bao gồm bao nhiêu lần từ bỏ nhân NST cho quy trình trên?b) năng suất thụ tinh của giao tử đực?c) Số NST môi trường cung cấp cho quá trình trên?Biết những tế bào phân bào bình thưởng và số cromatit xác minh được vào kì giữa của lần phân bào sản phẩm công nghệ 10 là 4096.