CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CHẤT BÉO

     

Công thức kết cấu của chất mập được VnDoc soạn giúp các bạn học sinh biết viết công thức cấu tạo của chất béo cũng như phân loại được chất béo, từ bỏ đó rất có thể vận dụng làm những dạng bài xích tập thắc mắc trắc nghiệm kim chỉ nan chất béo. Rèn luyện tài năng làm bài xích tập, học tập tập tốt hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của chất béo

Khái niệm Chất lớn là trieste của glixerol với axit béo

Axit béo: các axit béo thường có trong chất lớn là

Liên quan: phương pháp chất béo

axit stearic (CH316COOH),

axit panmitic (CH314COOH),

axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức cấu trúc của chất béo

*

trong kia R1, R2, R3 là nơi bắt đầu hiđrocacbon, rất có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Các axit lớn thường gặp

+ Axit mập no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ các loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

Một số ví dụ về chất lượng béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: có bao nhiêu trieste của glyxerol chứa đồng thời 3 nơi bắt đầu axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. Cho cách làm hóa học của những chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Công thức của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Câu 3. trường đoản cú 2 axit lớn là axit stearic, axit panmitic với glixrol hoàn toàn có thể tạo được bao nhiêu triglixerit?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 4. Glyxerol và axit khủng C17H35COOH hoàn toàn có thể tạo được về tối đa từng nào este nhiều chức?

A. 2.

B. 3.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 4: Danh Từ Riêng Là Gì, Danh Từ Chung Và Danh Từ Riêng Trong Tiếng Anh

C. 4.

D. 5.

Câu 5. trong những công thức sau, công thức nào không hẳn là công thức của chất béo?

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Chất bự không chảy trong nước.

B. Dầu ăn và dầu mỏ tất cả cùng nhân tố nguyên tố.

C. Phân tử chất khủng chứa team chức este.

D. Chất to còn mang tên là triglixerit.

…………………………………….

Xem thêm: Cách Đếm Tiền Bằng Tay Nhanh Bằng Tay Hiệu Quả Cao, Hướng Dẫn Cách Đếm Tiền Nhanh Bằng Tay

Mời những bạn đọc thêm tài liệu liên quan:

Khi thủy phân chất bự trong môi trường kiềm thì thu được muối hạt của axit phệ và200 câu trắc nghiệm kim chỉ nan Este – LipitLý thuyết hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat không thiếu thốn nhất

Trên đây VnDoc đã trình làng Công thức kết cấu của chất béo tới các bạn đọc. Để có công dụng cao hơn trong kì thi, VnDoc xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt giang sơn môn Toán, Thi THPT non sông môn Hóa học, Thi THPT non sông môn trang bị Lý, mà VnDoc tổng hợp với đăng tải.