Con cò bay lả bay la

     

Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin chính xác và xứng đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Con cò bay lả bay la


*

$ extitBạn tìm hiểu thêm bài làm:$

$ extitCâu 1:$

`-` Phương thức mô tả chính: Biểu cảm.

`-` Thể thơ: Lục bát.

Xem thêm: Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ (Xi, Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ

$ extitCâu 2:$

`-` từ bỏ láy: $ extitrập rờn.$

`-` tự ghép đẳng lập: $ extitnúi non.$

$ extitCâu 3:$

`-` phương án tu tự điệp ngữ "Cũ sao"

`=>` Tác dụng: nhấn mạnh và cho thấy thêm rằng đa số câu hát dân ca, ca dao chưa khi nào cũng như không lúc nào lạc hậu. Đồng thời, biểu lộ sức mạnh chắc chắn mãnh liệt của dân ca.

$ extitCâu 4:$

`-` Nội dung: Muốn kể đến giá trị của những câu văn ca dao, dân ca trong cuộc sống này. Nó là phần nhiều giá trị to béo của người việt nam. Qua đây, tác giả cũng muốn gửi gắm, bảo rằng ca dao và dân ca siêu quan trọng, ta hãy giữ gìn vẻ đẹp truyền thống cuội nguồn này.

Xem thêm: Đô Thị Hoá Là Gì ? Đặc Điểm Của Đô Thị Hóa Ở Nước Ta Hiện Nay


Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này nắm nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
6 vote
GửiHủy

*

*

Chưa tất cả nhómTrả lời0

Cám ơn

0


hay quá luôn luôn quá tuyệt
Chưa tất cả nhómTrả lời

1513

Cám ơn

1550


quá dữ


*

Dinh Thao VyTrả lời

3083

Cám ơn

3336


Ghéc :


Chưa gồm nhómTrả lời

1713

Cám ơn

1801


Wa kinh gớm


Dinh Thao VyTrả lời

3083

Cám ơn

3336


Camon ank nee =))


Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết
Never give upTrả lời

186

Cám ơn

339


*

1.Xác định phương thức mô tả chính với thể thơ của đoạn trích trên?

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→PTBĐ thiết yếu :Biểu cảm

⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒Đa phần thơ là biểu cảm

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Thể nhiều loại : Thơ lục bát

⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒6 chữ cùng 8 dòng

2. Tìm ít nhất 1 từ bỏ láy với một tự ghép đẳng lập có trong đoạn thơ?

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Từ láy : rập rờn

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Từ ghép đẳng lập : Núi non

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Được kết hợp với 2 từ khác nhau những vẫn rõ nghĩa

3. Tìm giải pháp nghệ thuật khá nổi bật và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được áp dụng trong 4 câu cuối đoạn trích trên.

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→BPTT : Điệp tự (Cũ sao) ,Hoán dụ (Nghìn năm trên dải khu đất này )

-Tác dụng :

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Nghìn năm là khảng thời gian vô cùng dài

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Hình hình ảnh can cò và cách cò vô cùng giản dị và đơn giản tạo ra làn điệu dân ca hết sức tuyệt vời

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Bộc lộc lên sự dân ca và giản dị và đơn giản đó

4.Nội dung của đoạn thơ?

→" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; cursor: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAYAAADgdz34AAAAAXNSR0IArs4c6QAAA5lJREFUSEutld9LI1cUx88oq2JSSTQhJuKmirqKKCE3YyYk6osPUSF2KRTU/gF96vahlBbLtqWCdKV982Hp0pc+rNRS2iCktCVOWxzjODOxMZrVQMyP+isKwbExuzEx5YZu2GA0SfG8Dfd+v597zrn3DNHX15dQKBR/iKL4MJFICDzPX8AtBmG1WsXx8fHXtre3IRgMfuXz+X5yu91/AkDmNjiEzWb7wmazfSCXy+H8/Bx2d3eji4uLKyzLvnErALPZ3G0ymbxGozHnp9VqYXp6+hQAPtzb2/ue5/mT/wsjDAbDPZIkucHBQWllZWXOp7q6Go6OjiAUCv3mcDjsVVVVT1ZWVhLlggidTifTarXf2Gy2+3V1dXl6DLy4uACZTJacm5t7FgwG3/J4PNvlQAi8maKoTycmJj5Rq9UFtQRBAC7bwsICBAKBX0Oh0DsSiSRM03SqGCwLQAg9MBgMs0NDQ3duEuAMKyoqYH19fd/pdD6NRqNPeJ5/dpMmC8B90Gg0v0xOTt7FBjcFXq+pqQGlUgkOhyNst9u/TiQSj7a2tpKFdFkADpIkvVartbu3t7dY1rn1lpYWODg4gPn5+ecnJyfU/v5+eGNjI/aqQQ6AEPqRoqixgYGBbBlKDVy2xsZGYFk25fP5fqZp+ltBEL57qc8B9Ho9am1t5fr7+0Gj0ZTqn92HDySTybK6YDAoTk1N0YIgjOG1HAB/mM3mzPDwMHR0dAC+OeVEJpMBPA1UKlVyZmbGubOz8ybP8+d5LhaLxYsQ6iZJEvBDKzUikQiEw+F4NBpd8Pv96xKJ5DFN08+vZGCxWO6r1eofRkZGQCqVFvUXRRHsdvuLdDr93uHh4VIymfzb4/HECzb5v5vUrVAovCaTCbq6uq4FxONxcLlcByzL/i4IwtsAkL5uc16JdDrd601NTbRSqdSOjo4W1EQikQzHcU6/3//R2traWrE08wAIoTv19fWzKpXqAUVRuGF5epfLBW63++np6em7pU7YK1cFIfSwvb39M/xS8ZvAkU6ngeO4fxiG+ZxhmEfFTn1tD/ACQmiira3tcUNDgxT3Ao+Fzc3NF0tLS18mk8npckd2oQxq5XK50NzcfA+PgrOzM2AYxptKpcyrq6tiOae/ck1fihFCf/X09PTi0gQCgcjy8vLdco2vjIpXDfR6/WxnZ+f7sVjs8Pj4eIzjOPZWAUajsY4giNjl5eVsbW3tx6X8WK47wL9rSHAoXQZoiwAAAABJRU5ErkJggg==") 0 0, auto; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→Nói đến các cánh cò là biểu tượng cho làn điệu dân ca của truyền thống lịch sử đất nước.Ý ý muốn nói hay bảo vệ những làn điêu dân ca đó