CHO TẬP HỢP A = {1

     

- Tính số tập thích hợp con có 2 phần tử của A, từ kia tính số phần tử của không khí mẫu là nΩ.

Bạn đang xem: Cho tập hợp a = {1

- gọi A là thay đổi cố: “trung bình cộng của các bộ phận trong từng tập thích hợp đều bằng 30”, tính số bộ phận n(A) của đổi mới cố A.

- Tính tỷ lệ của phát triển thành cố A:PA=nAnΩ.

Cách giải:

Số tập thích hợp con có 2 phần tử của A là C902=4005⇒ Số phần tử của không gian mẫu lànΩ=C40052.

Gọi A là biến đổi cố: “trung bình cùng của các thành phần trong mỗi tập hòa hợp đều bởi 30”

⇒a+b2=30c+d2=30⇔a+b=60c+d=60

⇒a;bc;d∈1;59;2;58;...;29;31⇒nA=C292.

Xem thêm: Kể Về Ngày Chủ Nhật Của Em, Lời Bài Hát Ngày Chủ Nhật Của Em

Vậy tỷ lệ của biến hóa cố A là: PA=C292C40052=29572715.

Chọn B.


Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tính thể tích của khối cầu biết chu vi mặt đường tròn mập của nó bằng5π


Câu 2:


Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2020x−12021x+1là


Câu 3:


Cho n,k∈ℕ*và n≥k.Tìm phương pháp đúng


Câu 4:


Hàm số nào dưới đây nghịch biến đổi trênℝ?


Câu 5:


Tính thể tích V của khối nón có độ cao h và 2 lần bán kính đáyh2


Câu 6:


Cho hàm số bậc tía fx=ax3+bx2+cx+dcó đồ thị như hình mẫu vẽ sau. Tất cả bao nhiêu số dương trong những số a,b,c,d?

*


Câu 7:


Cho hàm số y=x3+x2−4 có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A,B trực thuộc (C) làm sao để cho ba điểm O,A,B thẳng hàng cùng OA=2OB (O là cội tọa độ)?


Câu 8:


Cho a>0,a≠1,tính quý giá biểu thức A=a6loga27.


Câu 9:


Cho khối tứ diện phần nhiều ABCD. Hotline M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Sử dụng mặt phẳng trung trực của AB và mặt phẳng trung trực của CD ta phân tách khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện như thế nào sau đây?


Câu 10:


Một đoàn tàu tất cả 12 toa chở khách (mỗi toa có thể chứa buổi tối đa 12 khách). Tất cả 7 hành khách chuẩn bị lên tàu. Tính xác suất để đúng 3 toa có fan (làm tròn đến chữ số thập phân thiết bị ba)


Câu 11:


Tìm hàm số có đồ thị không sở hữu và nhận trục tung làm trục đối xứng:


Câu 12:


Tính nửa đường kính R của mặt ước (S) biết diện tích s mặt ước và thể tích khối cầu đó có mức giá trị bằng nhau.

Xem thêm: Hiện Tượng Tảo Nở Hoa - Liên Quan Giữa Hệ Thống Thủy Sinh


Câu 13:


Tìm số nghiệm bên trên 0;πcủa phương trình sin5x=0?


Câu 14:


Cho hàm số y=3x−1x+2có đồ thị (H). Điểm nào sau đây thuộc (H)?


Câu 15:


Với đa số hàm số f(x);g(x) liên tục trên ℝcho các khẳng định sau:

(I)∫fx−gxdx=∫fxdx−∫gxdx

(II)∫fx.gxdx=∫fxdx.∫gxdx

(III) nếu ∫fxdx=Fx+C thì∫fudu=Fu+C

(IV) ∫kfxdx=k∫fxdx với đa số hằng sốk∈ℝ.

Có bao nhiêu xác định sai?


Hỏi bài
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam