CHIA LẤY PHẦN DƯ TRONG C

     
Chúng ta cùng mang đến với bài bác học tiếp sau trong khóa học lập trình C++ trực con đường hướng thực hành.Bạn đang xem: Phép phân tách lấy dư trong c

Bạn vẫn xem: Phép phân tách lấy phần dư vào c

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học phương pháp sử dụng các phép toán cơ bạn dạng như phép cộng, trừ, nhân, chia, phân tách lấy phần dư, căn bậc 2, lũy thừa, quý giá tuyệt đối, ... Vận dụng trên những kiểu tài liệu số cơ bạn dạng (int, float, double ...).

Ngôn ngữ C++ đã có mang sẵn một số trong những toán tử toán học tập cơ bạn dạng cho những phép tính phổ cập (+, -, *, /, ...), một trong những phép toán phức tạp hơn hẳn như căn bậc 2, lũy thừa, ... Chưa xuất hiện toán tử được định nghĩa, vì chưng thế họ sẽ sử dụng thêm tủ sách cmath để tính kết quả các phép toán trên.

Bạn đang xem: Chia lấy phần dư trong c

Các toán tử toán học sẽ được khái niệm trong C++

Các toán tử toán học tập được tạo thành hai loại: Toán tử một ngôi (unary operators) với toán tử nhị ngôi (binary operators).

Toán tử một ngôi (unary operators) là toán tử chỉ đi với một toán hạng để sản xuất thành biểu thức có nghĩa.Toán tử nhì ngôi (binary operators) là toán tử hay được sử dụng kèm với hai toán hạng để tạo thành thành một biểu thức gồm nghĩa.

Trong ngôn từ lập trình C++, một toán hạng hoàn toàn có thể là một quý hiếm hoặc một biến chuyển (variable).

Toán tử một ngôi

Có nhì toán tử một ngôi trong C++:


*

Sử dụng toán tử cộng một ngôi trước một quý giá thì tác dụng trả về giá trị dương, ngược lại, ta nhận giá tốt trị âm. Ví dụ:


*

Chạy lại chương trình trên và nhập trường đoản cú bàn phím vào một giá trị âm, ta được kết quả:


*

Giá trị ban đầu nhập vào là -100. Khi sử dụng toán tử một ngôi, ta viết lại như sau:

+(-100) = -100

-(-100) = 100

Toán tử hai ngôi

Ngôn ngữ C++ có mang cho bọn họ 5 toán tử toán học nhì ngôi như bảng bên dưới:


*

Phép toán Modulus (%) tức là thực hiện nay phép chia hai số nhưng chỉ mang phần dư. Phép toán Modulus (%) chỉ cho phép thực hiện tại với hai cực hiếm số nguyên.

Chúng ta thuộc viết một lịch trình in ra công dụng của những phép toán thực hiện toán tử hai ngôi vào C++:


*

Chạy chương trình trên, nhập vào giá bán trị đến x là 9, nhập giá chỉ trị cho y là 5 cùng xem kết quả.

Chương trình cho công dụng của các biểu thức như ước ao đợi, nước ngoài trừ công dụng của phép phân tách (/).

Khi tiến hành tính quý giá biểu thức 9 / 5 vào toán học, bọn họ được công dụng là 1.8, nhưng vị kiểu tài liệu của hai biến họ sử dụng là int (kiểu số nguyên) nên công dụng cũng trả về một giá trị số nguyên (bị mất phần thập phân).

Để xử lý vấn đề này bọn họ có hai cách:

Sử dụng kiểu tài liệu số thực (float, double, ...) đến biến.Ép kiểu.Sử dụng static_cast để thực hiện phép phân tách hai số nguyên

Sử dụng static_cast là một cách để ép kiểu dữ liệu trong C++. Ép kiểu sẽ tạo nên ra một giá chỉ trị từ 1 giá trị gồm kiểu tài liệu khác.

Cú pháp thực hiện static_cast:

static_cast(expression)static_cast có thể nhận một biểu thức làm cho đầu vào, gửi nó thành bất kể kiểu tài liệu cơ phiên bản gì nhưng new_type tế bào tả.

Các bạn cùng xem ví dụ bên dưới để rõ hơn về cách sử dụng static_cast

Để lấy quý hiếm kiểu float của đổi mới x, họ viết static_cast(x). Trong chương trình trên, chỉ cần ép kiểu mang lại một vươn lên là x là đủ để thực hiện phép phân chia trả về số thực.

Cùng xem kết quả chương trình:

Chúng ta đã nhận được hiệu quả đúng.

Có một lưu ý khi tiến hành phép chia hai số nguyên bao gồm chứa cực hiếm âm trong C++. Trước phiên bạn dạng C++11, compiler tự ý làm cho tròn lên hoặc xuống. Lấy ví dụ như -5 / 2 vẫn được hiệu quả là -3 hoặc -2 tùy vào cách mà compiler làm tròn số.

Toán tử gán (assignment operator)

Phép gán cũng là một trong những toán tử toán học được C++ định nghĩa. Phép gán có tính năng đưa quý hiếm của một con số, một biểu thức hoặc lấy quý hiếm của một biến hóa khác để mang vào trở thành được gán.

Cú pháp áp dụng toán tử gán như sau:

= ;Biến được gán giá bán trị luôn luôn nằm bên trái toán tử "=".

int variable = 5;variable = 10;variable = 5 * 3 + 2;int another_variable = 3;variable = another_variable * 2;variable = variable + 1; //tăng giá trị trở thành variable lên 1.variable = variable - 1; //giảm giá trị thay đổi variable đi 1.variable = variable * 2; //nhân giá bán trị biến chuyển variable lên 2 lần.variable = variable / 2; //chia giá trị trở nên variable đi 2 lần.variable = variable % 3; //lấy phần dư của phát triển thành variable khi chia 3.Những cách thực hiện toán tử gán như trên hoàn toàn hợp lệ.

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

Riêng với 5 dòng lệnh gán cuối cùng, bọn họ có một biện pháp viết tắt khác ngăn nắp hơn.

variable += 1;variable -= 1;variable *= 2;variable /= 2;variable %= 3;Cách sử dụng này có ý nghĩa sâu sắc hoàn toàn giống như với phương pháp viết ở trên.

Ý nghĩa của những toán tử này các chúng ta cũng có thể tra ngơi nghỉ bảng mặt dưới:

Sử dụng thư viện cmath

Thư viện cmath quan niệm cho họ một số hàm giám sát và thay đổi toán học tập cơ bản. Để sử dụng thư viện này, các bạn chỉ bắt buộc thêm loại

#include

tại phần khai báo thư viện trong chương trình.

Một số hàm tính lũy thừa, số mũ:

Pow:

double pow (double base, double exponent);float pow (float base, float exponent);long double pow (long double base, long double exponent);Các bạn chưa rất cần được hiểu về phong thái khai báo hàm pow như trên. Về phương diện ý nghĩa, giá chỉ trị trước tiên (base) được đưa vào hàm pow là cơ số, cực hiếm thứ nhị (exponent) là số mũ, giá trị trả về là lũy vượt cơ số base nón exponent.

Ví dụ:

Các chúng ta cùng viết lấy ví dụ trên vào Visual studio và chạy công tác để xem công dụng mà hàm pow trả về.

Sqrt:

double sqrt (double x);float sqrt (float x);long double sqrt (long double x);Phía trên là phần khai báo hàm sqrt trong tủ sách cmath, hàm này nhận vào một giá trị số thực (float, double, long double) với trả về giá trị là căn bậc 2 của cực hiếm mà bạn đưa vào.

Sau đây là ví dụ mẫu về kiểu cách sử dụng hàm sqrt nhằm tính căn bậc 2:

Kết quả bọn họ thu được như sau:

Một số hàm lượng giác

Cos:

double cos (double angle);float cos (float angle);long double cos (long double angle);Hàm cos nhận vào một giá trị số thực angle (đơn vị radian) đại diện thay mặt cho góc mà bạn có nhu cầu tính con đường cosine, và trả về giá trị là cosine của góc angle đó.

Ví dụ như sau:

Sin:

double sin (double x);float sin (float x);long double sin (long double x);Hàm sin nhận vào trong 1 giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt cho góc mà bạn có nhu cầu tính mặt đường sine, cùng trả về giá chỉ trị trên phố sine của góc angle đó.

Ví dụ mẫu:

Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều hàm khác như tan, atan, ... đã có định nghĩa phía bên trong thư viện cmath.

Một số hàm khác

Abs:

double abs (double x);float abs (float x);long double abs (long double x);Hàm abs sẽ nhận vào một trong những giá trị số thực x (kiểu float, double hoặc long double) với trả về giá bán trị tuyệt đối của x.

Các chúng ta cùng thử tuân theo ví dụ mẫu để làm quen cùng với cách sử dụng hàm abs.

Giá trị ban sơ được khởi tạo nên biến x là -5.0, giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất được trả về thông qua hàm abs là 5.0.

Do con số các hàm toán học tập được định nghĩa rất nhiều, bắt buộc mình xin dẫn đường link hướng dẫn sử dụng những hàm trong tủ sách cmath để các bạn cũng có thể tiện tìm hiểu thêm khi yêu cầu thiết.

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

Tổng kết

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, chúng ta học cách sử dụng các toán tử toán học trong C++, một trong những cách thực hiện phép gán (với toán tử ""=""), và một số hàm hổ trợ giám sát và đo lường trong tủ sách cmath.

Xem thêm: Soạn Bài Tính Chuẩn Xác Hấp Dẫn Của Văn Bản Thuyết Minh (Chi Tiết)

Mọi thắc mắc cần lời giải trong khóa đào tạo và huấn luyện này có thể được giải đáp bằng cách đặt thắc mắc tại forum diễn đàn.

www.noithatthoidai.vn.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview