CHIA HỖN HỢP GỒM HAI ANCOL ĐƠN CHỨC X VÀ Y

     
Chia hỗn hợp tất cả hai ancol đối chọi chức X với Y (phân tử khối của X nhỏ tuổi hơn của Y) là đồng đẳng tiếp đến thành nhì phần bởi nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 chiếm được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. - Đun nóng phần 2 với H2SO4 quánh ở 140oC sản xuất thành 1,25 gam láo lếu hợp cha ete. Hóa hơi trọn vẹn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng đk nhiệt độ, áp suất). Hiệu suất của bội phản ứng chế tạo ete của X, Y theo lần lượt là:


Bạn đang xem: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức x và y

Đáp án C

HD: ♦ giải đốt 2 ancol X, Y + O2 –––to–→ 0,25 mol CO2 + 0,35 mol. đối sánh ∑nH2O > ∑nCO2 ⇒ X, Y là 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. ⇒ n2 ancol = ∑nH2O – ∑nCO2 = 0,1 mol ⇒ Ctrung bình = 0,25 ÷ 0,1 = 2,5. Quý giá này cho thấy thêm 2 ancol đồng đẳng tiếp đến là C2H5OH với C3H7OH. C2, C3 với Ctrung bình = 2,5 cũng cho thấy thêm 2 chất này còn có cùng số mol và bởi 0,05 mol. Nắm lại, giải phần 1 cho biết có 0,05 mol X là C2H5OH cùng 0,05 mol Y là C3H7OH. ♦ phần 2 – phản ứng chế tạo ra ete: 2ancol → 1ete + 1H2O. Gồm nete = 0,015 mol ⇒ nH2O = 0,015 mol cùng ∑nancol phản ứng = 0,03 mol. Lại có:mete = 1,25 gam ⇒ theo BTKL tất cả mancol làm phản ứng = mete + mH2O = 1,52 gam. Gọi năng suất của bội phản ứng sản xuất ete của X, Y theo thứ tự là x và y ta có: • ∑nancol bội phản ứng = 0,05x + 0,05y = 0,03 mol ⇒ x + y = 0,6. • ∑mancol phản ứng = 0,05x × 46 + 0,05y × 60 = 1,52 gam ⇒ 46x + 60y = 30,4 gam. Giải hệ được x = 0,4 cùng y = 0,2. Theo đó, đáp án đúng nên chọn là C. ♣.
*

*
Phan trung Đức moaaaa k phát âm kĩ đề đặt ẩn X >Y caayyyyyyyy
*
Cao Ngọc Ly Trời đ! 0.35-025=0,15Má làm mất 15' cuộc đời😭😭😭


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5 Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 5 Năm 2021 (3 Đề)

*
Vĩnh biệt Qúa Khứ nete=0,42/28=0,015
Dương Hải Long Sao suy ra đc số mol ete là 0.015
nguyễn hoa iu cô mk ns đó là nc tb thì chỉ việc 1 chất to hơn tb cùng 1 chất bé nhiều hơn tb là được hoặc cả nhì cùng bằng trung bình. Chứ đâu lấy cộng lại chia đôi vậy chứ


Xem thêm: Con Người Lang Bạt - Truyen Tranh Dan Gian Viet Nam

Huy Trần nCO2 = 0,25 mol; nH2O = 0,35 mol => nancol = 0,35 - 0,25 = 0,1 mol ^_^ => Ctb = 0,25/0,1 = 2,5 => 2 ancol là C2H5OH(X) cùng C3H7OH(Y) với số mol là 0,1/2 = 0,05 mol (do Ctb = trung bình cộng C
*
)nH2O = nete = 0,42/28 = 0,015 mol => n ancol pứ = 0,015.2 = 0,03 molBTKL => m ancol pứ = 1,25 + 0,015.18 = 1,52 g Đặt nC2H5OH pứ = x ; nC3H7OH pứ = y => 46x + 60y = 1,52 ; x + y = 0,03 => x = 0,02 ; y = 0,01 => H%(X) = 40% ; H%(Y) = 20%

*