CẤU TRÚC RẼ NHÁNH TRONG C

     

Cấu trúc tinh chỉnh được sử dụng không hề ít trong lập trình. Kết cấu điều khiển gồm 2 loại:– cấu tạo điều khiển rẽ nhánh:if elseswitch– cấu tạo điều khiển vòng lặp:forwhiledo whileCấu trúc điều khiển chất nhận được thay đổi trang bị tự tiến hành các câu lệnh, giúp thực hiện các câu lệnh trong công tác theo ý của người lập trình chứ không cứng nhắc là từ bên trên xuống dưới. Bài này sẽ giới thiệu cấu trúc rẽ nhánh if else.

Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh trong c

1. Câu lệnh if

Cú pháp:if () // câu lệnh trong thân if– ví như đúng, câu lệnh vào thân if sẽ được thực thi.– nếu như sai, câu lệnh vào thân if đang được quăng quật qua.
*

Chương trình C++ minh họa câu lệnh if#include using namespace std;int main() { int number; cout > number; // checks if the number is positive if (number > 0) { cout Kết quả 1Enter an integer: 5You entered a positive number: 5This statement is always executed.Kết quả 2Enter a number: -5This statement is always executed.

2. Câu lệnh if…else

Cú pháp:if () // code được triển khai nếu đúngelse // code được tiến hành nếu sai– giả dụ đúng: Câu lệnh vào if sẽ được thực thi, câu lệnh vào else sẽ được bỏ qua.– nếu như sai: Câu lệnh trong if sẽ được bỏ qua, câu lệnh vào else sẽ được thực thi.

Xem thêm: Chia Lấy Dư Trong C C/C++ - Hàm Lấy Phần Nguyên Trong C


*

Chương trình C++ minh họa câu lệnh if else#include using namespace std;int main() {int number;cout > number;if (number >= 0) {cout công dụng 1Enter an integer: 4You entered a positive integer: 4.This line is always printed. Kết quả 2Enter an integer: -4You entered a negative integer: -4.This line is always printed.

3. Kết cấu if…else lồng nhau

Trong khối lệnh if có thể có những khối lệnh if khác. Bên dưới mô bỏng cú pháp của cấu trúc if…else lồng nhau.if () // code // if trong if if ()) // code else // if trong else if ()) // code else // code Chương trình C++ minh họa cấu tạo if…else lồng nhau#include using namespace std;int main() {int num;cout > num; // outer if condition if (num != 0) { // inner if condition if ((num % 2) == 0) { cout

4. Câu lệnh if…else if

Câu lệnh if…else chỉ cho phép có một đk với 2 lựa chọn, rất có thể dùng câu lệnh if…else if để có nhiều lựa lựa chọn hơn dựa vào nhiều điều kiện.Cú pháp:if () // code block 1else if () // code block 2else // code block 3Nếu đúng thì thực thi code block 1.Nếu không đúng thì chất vấn .Nếu đúng thì triển khai code block 2.Nếu không nên thì triển khai code block 3 trong else.

Xem thêm: Say Đắm Cùng "Thiên Đường Vắng Em", Phim Thiên Đường Vắng Em


*

Chương trình C++ minh họa cấu trúc if…else if#include using namespace std;int main() { int number; cout > number; if (number > 0) { cout

5. Một số lỗi phổ biến

Các các bạn thường thêm một lốt chấm phẩy sống cuối mệnh đề if là vẫn bị lỗi.if (BanKinh>=0);//lỗi, không tồn tại ; ngơi nghỉ đây{ChuVi = 2 * BanKinh*PI;cout =0) ;//lỗi, không tồn tại ; sinh hoạt đây{ChuVi = 2 * BanKinh*PI;cout các bạn thường quên cặp vệt mang lại khối lệnh là vẫn bị lỗi.if (BanKinh>=0)//lỗi thiếu dấu mang lại lệnh ifChuVi = 2 * BanKinh*PI;cout chúng ta thường thêm điều kiện cho else là sẽ bị lỗi.if (a>0){coutCác bạn nỗ lực nắm vững cấu trúc rẽ nhánh if…else do các bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong quá trình lập trình của mình.
Bài trước và bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Cấu trúc rẽ nhánh switch case cùng minh họa cùng với C++ >>