Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

     

*
- các electron chuẩn bị vào những lớp và phân lớp từ mức năng lượng thấp cho mức tích điện cao theo lắp thêm tự sau: $1s,,,2s,,,2p,,,3s,,,3p,,,4s,,,3d,,,4p,,,5s,,,4d,,,5p,,,6s,,,4f,,,5d,…$

- Khi năng lượng điện hạt nhân tăng, gồm sự chèn mức tích điện nên mức năng lượng của $4s$ thấp hơn $3d$.

Bạn đang xem: Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊNTỬ

1. Cấu hình electron nguyên tử

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử màn biểu diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc những lớp không giống nhau.

a) Quy ước phương pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- Số sản phẩm công nghệ tự lớp electron được ghi bằng văn bản số ($1,,,2,,,3…$).

- Phân lớp được ghi bằng các chữ loại thường ($s,,,p,,,d,,,f$).

- Số electron vào một phân lớp được ghi bởi chỉ số ở phía bên trên bên yêu cầu kí hiệu của phân lớp ($s^2,,,p^6…$).

b) biện pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- xác định số electron trong nguyên tử.

- Phân bố các electron theo sản phẩm công nghệ tự tăng đột biến mức tích điện theo luật lệ sau:

+ Lớp electron tăng ngày một nhiều ($n = 1,,,2,,,3…$).

+ Trong và một lớp theo sản phẩm công nghệ tự: $s,,,p,,,d,,,f$.

c) Ví dụ thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử

$_1H: 1s^1$

$_2He: 1s^2$

$_8O: 1s^2,,2s^2,,2p^4$ hoặc viết gọn là $,,2s^2,,2p^4$

$_18Ar: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$

$_20Ca: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$ hoặc viết gọn gàng là $,,4s^2$

$_35Br: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,3d^10,,4s^2,,4p^5$ hoặc viết gọn là $,,3d^10,,4s^2,,4p^5$

d) Phân lớp cuối cùng là chúng ta của nguyên tố

- $H,,He,,Ca$: là yếu tố $s$ bởi vì electron sau cùng điền vào phân lớp $s$.

Xem thêm: Khủng Long Bạo Chúa Đuổi Nhau Với Đội Khủng Log Hai Sừng, Sốc: Trái Đất Có Thêm 2 Loài Khủng Long Bạo Chúa

- $O,,Ar,,Br$: là nguyên tố $p$ vì electron sau cùng điền vào phân lớp $p$.

- ngoài ra còn có nguyên tố $d$, thành phần $f$.

2. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

$Z$Tên nguyên tốKí hiệu hóa họcSố electron
Lớp $K$ ($n =1$)Lớp $L$ ($n = 2$)Lớp $M$ ($n = 3$)Lớp $N$ ($n = 4$)
Cấu hình electron của nguyên tử$1$Hiđro$H$$1$
$1s^1$$2$Heli$He$$2$
$1s^2$$3$Liti$Li$$2$
$1$
$1s^2,,2s^1$$4$Beri$Be$$2$
$2$
$1s^2,,2s^2$$5$Bo$B$$2$
$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^1$$6$Cacbon$C$$2$
$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^2$$7$Nitơ$N$$2$
$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^3$$8$Oxi$O$$2$
$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^4$$9$Flo$F$$2$
$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^5$$10$Neon$Ne$$2$
$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6$$11$Natri$Na$$2$
$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1$$12$Magie$Mg$$2$
$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2$$13$Nhôm$Al$$2$
$8$$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^1$$14$Silic$Si$$2$
$8$$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^2$$15$Photpho$P$$2$
$8$$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^3$$16$Lưu huỳnh$S$$2$
$8$$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^4$$17$Clo$Cl$$2$
$8$$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^5$$18$Agon$Ar$$2$
$8$$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$$19$Kali$K$$2$
$8$$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^1$$20$Canxi$Ca$$2$
$8$$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$

3. Đặc điểm lớp electron quanh đó cùng

- Đối cùng với nguyên tử của toàn bộ các nguyên tố, lớp electron ko kể cùng có rất nhiều nhất là $8$ electron.

- các nguyên tử đều sở hữu khuynh hướng đạt trạng thái bão hòa bền với $8$ electron ở phần ngoài cùng (trừ $He$ gồm $2,e$ kế bên cùng).

- Lớp electron bên cạnh cùng quyết định tính chất hóa học tập của một nguyên tố:

+ ví như tổng số electron ko kể cùng $

+ trường hợp tổng số electron bên cạnh cùng $> 4,,(5,,6,,7,e)$ $Rightarrow$ Nguyên tử NHẬN electron $Rightarrow$ là phi kim.

+ ví như tổng số electron ngoài cùng $= 4,$ $Rightarrow$ Nguyên tử hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

+ ví như tổng số electron quanh đó cùng $= 8$ (trừ $He$ bao gồm $2,e$ không tính cùng) $Rightarrow$ Nguyên tử bền về mặt chất hóa học $Rightarrow$ là khí hiếm.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Hạt Gạo Làng Ta Của Trần Đăng Khoa, Có Dàn Ý Chi Tiết

$Longrightarrow$ Vậy: lúc biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử rất có thể dự đoán được loại nguyên tố.