Cao Su Lưu Hóa Chứa 2 Lưu Huỳnh

     

Cao su lưu giữ hóa đựng 2% sulfur về khối lượng. Giả thiết nguyên tử S thay thế cho nguyên tử H ở đội metylen (-CH2-) trong mạch cao su. Trung bình khoảng tầm bao nhiêu mắt xích cao su thiên nhiên isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?
Bạn đang xem: Cao su lưu hóa chứa 2 lưu huỳnh

Theo đề bài, hai giữ huỳnh thay thế cho hai hiđro ở đội metylen:

(C5H8)n + S2 → C5nH8n-2S2

%S = 32.2 / (68n + 62) = 0,02

=> n = 46


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loại cao su Buna-S tất cả tỉ lệ phối hợp của 2 các loại monome là 1 trong : 1. Phân tử khối vừa đủ của loại cao su thiên nhiên này là 12640000 đvC. Hệ số polime hóa vừa phải của loại cao su này bằng


Một phân tử cao su thiên nhiên buna-S gồm 4000 mắt xích và có phân tử khối bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ thành phần số phân tử buta-1,3-đien với stiren trong loại cao su trên là


Một polime X được khẳng định có phân tử khối là 39062,5 đvC với hệ số trùng vừa lòng để tạo cho polime này là 625. Polime X là?
Xem thêm: Một Số Phương Tiện Và Phép Liên Kết Trong Đoạn Văn Là Gì? Phép Liên Kết Là Gì

Cứ 25,2 gam cao su buna-S bội phản ứng không còn với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien và stiren trong cao su thiên nhiên buna-S là


Khi clo hóa PVC ta nhận được một loại tơ clorin chứa 66,67% clo. Hỏi vừa đủ 1 phân tử clo tính năng với từng nào mắt xích PVC ?


Khi tiến hành đồng trùng hòa hợp acrilonitrin với buta-1,3-đien nhận được một loại cao su đặc buna-N đựng 15,73% N về khối lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin cùng buta-1,3-đien trong cao su thiên nhiên buna-N là :


Cao su giữ hóa chứa 2% lưu huỳnh về khối lượng. đưa thiết nguyên tử S sửa chữa cho nguyên tử H ở team metylen (-CH2-) trong mạch cao su. Trung bình khoảng bao nhiêu mắt xích cao su đặc isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?


Đồng trùng phù hợp đimetyl buta–1,3–đien cùng với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương xứng x : y, nhận được một các loại polime. Đốt cháy trọn vẹn một lượng polime này, thu được các thành phần hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong số ấy có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ trọng x : y khi tham gia trùng vừa lòng là bao nhiêu ?
Xem thêm: Tên Giáo Viên Mặt Lạnh Như Tiền, Aoisorasongngu

Khi tiến hành phản ứng trùng ngưng giữa axit ađipic với hexametylenđiamin ta nhận được một tơ nilon-6,6 chứa 12,39% nitơ về khối lượng. Phần trăm số mắt xích thân axit ađipic và hexametylenđiamin trong chủng loại tơ bên trên là


Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Trường hợp phân tử khối của X bởi 100000 g/mol thì số mắt xích alanin tất cả trong X là :