CÁCH VIẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

     

Liên kết cùng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay những cặp electron cần sử dụng chung, links cộng hóa trị gồm 2 nhiều loại là có cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Cách viết liên kết cộng hóa trị


Vậy link cộng hóa trị tất cả cực với không cực không giống nhau thế nào? chúng được hình thành vào phân tử solo chất cùng hợp chất như thế nào? Và làm sao để phân loại links hóa học theo độ âm điện, bọn họ cùng khám phá qua bài này.


I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1. Link cộng hóa trị hình thành giữa những nguyên tử giống như nhau

* Sự hình thành 1-1 chất.

a) Sự ra đời phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 với Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, hai nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tác thành một cặp electron chung trong phân tử H2. Như vậy trong phân tử H2, mỗi phân tử gồm 2 electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hãn hữu heli:

 

*

- từng chấm bên kí hiệu nguyên tố màn trình diễn một electron ở phần bên ngoài cùng.

- cam kết hiệu H:H là cách làm electron; H-H là bí quyết cấu tạo.

- thân 2 nguyên tử Hidro có 1 cặp electron liên kết bộc lộ bằng (-) đó là liên kết đơn.

b) Sự ra đời phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp bên ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, để đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất Ne, từng nguyên tử nitơ yêu cầu góp thông thường 3 electron.

*

- ký kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là bí quyết cấu tạo.

- Hai nguyên tử N link với nhau bởi 3 cặp electron liên kết biểu lộ bằng 3 gạch (≡), đó là liên kết ba, liên kết 3 bền hơn liên kết đôi.

c) links cộng hóa trị là gì?

- links cộng hóa trị là links được làm cho giữa hai nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

- mỗi cặp electron chung tạo cho 1 links cộng hoá trị, yêu cầu ta có links đơn (trong phân tử H2), liên kết ba (trong phân tử N2).

* link cộng hóa trị không phân cực:

- Là liên kết khiến cho từ 2 nguyên tử của thuộc 1 yếu tố (phân tử H2, N2 có thuộc độ âm điện), vì vậy liên kết trong những phân tử đó không phân cực. Đó là links cộng hoá trị không phân cực.

*

2. Liên kết cộng hóa trị xuất hiện giữa các nguyên tử khác nhau

* Sự ra đời hợp chất

a) Sự có mặt phân tử hidro clorua HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1 electron tạo nên thành 1 cặp electron thông thường để sản xuất thành 1 link cộng hoá trị.

- Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, links cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức cấu tạo H-Cl; phương pháp electron H:Cl

* link cộng hóa trị có phân cực:

- Là liên kết cộng hóa trị trong những số đó cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được điện thoại tư vấn là link cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

- Trong công thức electron của phân tử tất cả cực, tín đồ ta để cặp electron phổ biến lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện lớn hơn.

b) Sự có mặt phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon bao gồm 4 electron ở phần ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi gồm 6 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp tầm thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp thông thường với nguyên tử C hai electron tạo nên 2 liên kết đôi.

 

- Ta tất cả O::C::O là công thức electron ; O=C=O là bí quyết cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều sở hữu 8 electron ở phần ngoài cùng, đạt cấu hình bền bỉ của khí hiếm.

- Độ âm điện của oxi (3,14) lớn hơn độ âm điện của C(2,55) nên cặp electron bình thường lệch về phía Oxi. Liên kết giữa nhì nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, tuy nhiên phân tử CO2 có kết cấu thẳng đề nghị 2 link đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không xẩy ra phân cực.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

- các chất mà phân tử chỉ có links cộng hóa trị rất có thể là chất rắn như đường, lưu giữ huỳnh, iot,... Rất có thể là chất lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất bao gồm cực như ancol etylic, đường,... Tan các trong dung môi có cực như nước. Phần nhiều các hóa học không cực như iot, những chất hữu cơ không cực tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, các chất chỉ có links cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở hồ hết trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và link hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị tất cả cực, liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết ion

- vào phân tử, trường hợp cặp electron thông thường ở thân 2 nguyên tử ta có liên kết cộng hoá trị ko cực.

- ví như cặp electron thông thường lệch về một phía của nguyên tử (có giá trị độ âm điện béo hơn) thì đó là liên kết cộng hoá trị tất cả cực.

Xem thêm: Soạn Bài Chữa Lỗi Quan Hệ Từ Ngữ Văn 7 : Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ

- ví như cặp electron chung lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion. Như vậy, links ion có thể coi là trường đúng theo riêng của link cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và links hóa học

- Để đánh giá loại link trong phân tử vừa lòng chất, bạn ta rất có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Giải pháp phân các loại một cách tương đối theo thang độ âm năng lượng điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 đến

- vào NaCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 liên kết giữa Na cùng Cl là links ion.

- vào phân tử HCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ link giữa H với Cl là liên kết cộng hoá trị bao gồm cực.

- vào phân tử H2 ta bao gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ links giữa H cùng H là liên kết cộng hoá trị ko cực.

III. Bài tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng duy nhất về links cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong đó cặp electron thông thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vày sự dùng thông thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

* bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị gồm cực được tạo thành thành thân 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

C. Links cộng hóa trị không tồn tại cực được tạo cho từ các nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc điểm hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử mập thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành links hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

C. Kỹ năng tham gia bội nghịch ứng táo tợn hay yếu ớt của nguyên tử đó.

D. Kĩ năng nhường proton của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

Chọn lời giải đúng.

° Lời giải bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành link hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế nào là link ion, link cộng hóa trị không cực, link cộng hóa trị bao gồm cực, link cộng hóa trị có cực. Cho thí dụ minh họa.

° Lời giải bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- liên kết ion là links được hình thành vị lực hút tĩnh điện giữa những ion có điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- link cộng hóa trị không cực là links được tạo cho giữa hai nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- links cộng hóa trị trong đó cặp electron bình thường bị lệch về phía một nguyên tử được hotline là liên kết cộng hóa trị có cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl xuất xắc H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại links nào trong các chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy giá trị độ âm điện của những nguyên tố nghỉ ngơi bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Link ion

 AlCl3: 1,55. Link cộng hóa trị bao gồm cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Links cộng hóa trị gồm cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết cách làm electron và công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Văn Chương Và Phong Cách Ngôn Ngữ Văn Chương Và Phong Cách Học

° Lời giải bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron cùng công thức kết cấu các phân tử sau:

*

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là hầu như nguyên tố tất cả số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.