Cách phát âm ed s es dễ nhớ

     

Việc học phát âm ko hề dễ dàng và đặc biệt là những âm đuôi ED và S/ES. Trong giao tiếp, việc phát âm đúng số đông âm đuôi ED với S/ES là cực kỳ quan trọng. Do vậy, hôm nay noithatthoidai.vn đã mách chúng ta những mẹo lưu giữ quy tắc cách phát âm ED,S, ES hiệu quả.

Bạn đang xem: Cách phát âm ed s es dễ nhớ


*
MẸO biện pháp phát âm ED, S, ES dễ nhớ

1. Rành mạch Âm Hữu Thanh với Âm Vô Thanh

Trước khi học cách phạt âm ed thì bạn cần phải biết nắm nào là âm hữu thanh và âm vô thanh.

Bất cứ bao giờ bạn thấy chữ cái hoặc ký kết hiệu thân hai lốt gạch chéo (/ /), tức thị nó nói đến bí quyết phát âm hoặc âm điệu của vần âm đó.

1.1. Âm hữu thanh

Âm hữu thanh là số đông âm mà trong khi nói, chúng ta sẽ áp dụng dây thanh quản với chúng sẽ tạo nên ra âm vào cổ.

Bạn hoàn toàn có thể đặt tay lên cổ họng và phân phát âm chữ L, các bạn sẽ nhận thấy cổ khá rung rung, đó chính là âm hữu thanh.

Các phụ âm hữu thanh dưới tiếng Anh: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ cùng /z/.

1.2. Âm vô thanh

Âm vô thanh là số đông âm nhưng mà cổ họng chúng ta không rung khi bạn nói.

Bạn để tay lên cổ họng và phạt âm chữ P, bạn sẽ nhận thấy âm này bật ra bởi hơi từ mồm mà chưa phải từ cổ họng.

Hãy test làm như vậy với những chữ dòng khác và các bạn sẽ “cảm nhận” được sự biệt lập giữa các âm hữu thanh cùng âm vô thanh.

Các phụ âm vô thanh dưới tiếng Anh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /∫/, / t∫/, /h/.

Giờ các bạn đã hiểu rằng sự khác nhau giữa âm hữu thanh với âm vô thanh, bạn hãy nhìn vào những quy tắc vạc âm “ed” dưới đây.


*
Phân biệt âm vô thanh cùng âm hữu thanh

2. Biện pháp phát âm ED trong giờ Anh

Có 3 giải pháp phát âm ed chính

2.1. Đuôi /ed/ được phạt âm là /t/

Khi cồn từ gồm phát âm xong xuôi là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ bao gồm từ phạt âm cuối là “s” thì khi thêm ed, âm ed sẽ được phát âm là /t/.

Ví dụ:

Hoped /hoʊpt/: Hy vọngCoughed /kɔːft/: HoFixed /fɪkst/: Sửa chữaWashed /wɔːʃt/: GiặtCatched /kætʃt/: Bắt, cố kỉnh bắtAsked /æskt/: HỏiLooked /lu:kt/: nhìnMissed /mist/: nhớ, vứt lỡLaughed /lɑːft/: cười

2.2. Đuôi /ed/ được vạc âm là /id/

Khi động từ có âm tận cùng là /t/ giỏi /d/, khi thêm ed, âm ed đọc là /id/.

Ví dụ:

Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốnAdded /æd/: thêm vàoInvited / in’vaitid /: mờDecided /dɪˈsaɪdid/: quyết địnhStarted /stɑːrtid/: bắt đầu

2.3. Đuôi /ed/ được vạc âm là /d/

Với những trường thích hợp còn lại, đuôi ed được phát âm là /d/.

Xem thêm: Truyện Tranh Lọ Lem Hậu Đậu Chap 12, Truyện Lọ Lem Hậu Đậu Tập 1


*
Cách phát âm đuôi ED trong giờ Anh

Ví dụ:

Cried /kraɪd/: KhócSmiled /smaɪld/: CườiPlayed /pleɪd/: ChơiDamaged /ˈdæm.ɪdʒd/: làm cho hỏngUsed /juːzd/: sử dụng

2.4. Giải pháp phát âm ed bất quy tắc mang đến trường hợp sệt biệt

Lưu ý rằng, xung quanh 3 trường hòa hợp trên, vẫn còn một trong những cách phân phát âm ed sẽ không tuân theo quy tắc:

Naked (adj) /ˈneɪkɪd/: khỏa thânWicked (adj) /ˈwɪkɪd/: gian tráBeloved (adj) /bɪˈlʌvd/ hoặc /bɪˈlʌvɪd/: yêu quýSacred (adj) /ˈseɪkrɪd/: thiêng liêngHatred (adj) /ˈheɪtrɪd/: căm ghétWretched (adj) /ˈretʃɪd/: khốn khổRugged (adj) /ˈrʌɡɪd/: lởm chởm, gồ ghềRagged (adj) /ˈræɡɪd/: rách rưới rưới, tả tơiDogged (adj) /ˈdɒɡɪd/: kiên cườngLearned (adj) /ˈlɜːnɪd/: bao gồm kiến thứcLearned (v) /lɜːnd/: họcBlessed (adj) /ˈblesɪd/: may mắnBlessed (v) /ˈblest/: ban phước lànhCursed (v) /kɜːst/: nguyền rủaCursed (adj) /ˈkɜːsɪd/: xứng đáng ghétCrabbed (adj) /ˈkræbɪd/: chữ nhỏ, khó đọcCrabbed (v) /kræbd/: càu nhàu, gắt gỏngCrooked (adj) /ˈkrʊkɪd/: xoắn, quanh coCrooked (V) /ˈkrʊkt/: lừa đảoUsed (adj) /juːst/: quenUsed (v) /juːsd/: sử dụngAged (adj) /ˈeɪdʒɪd/: to tuổi

3. Câu thần chú vạc âm đuôi ed sệt biệt

Với trường hợp đuôi ed phát âm là /id/ ai từng đọc qua cũng có thể dễ nhớ khôn cùng nhanh, tuy nhiên đối với 2 ngôi trường hợp còn sót lại thì lại ko phải dễ dãi và rất nhanh quên. Vậy ko kể cách học tập bằng bí quyết phân biệt thân âm vô thanh cùng hữu thanh, họ hãy cùng học thêm những cách phân biệt ed dưới 2 ngôi trường hợp còn sót lại nhé.

Phát âm /id/ trường hợp từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: thần chú tôi đi.


*
Câu thần chú phạt âm đuôi ed đặc biệt

Phát âm /t/ ví như từ xong xuôi bằng “s” hoặc gồm phát âm ngừng bằng /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/: thần chú sáng sớm chạy khắp phphường.

Phát âm là /d/ so với các âm còn lại.

4. Rèn luyện phát âm ed

Khi đã vậy được cách phát âm ed, các bạn hãy thực hành luyện tập ngay với các bài tập bên dưới đây. Khi thực hành thực tế bạn hãy đọc 2-3 lần, kế tiếp kiểm tra lại bởi từ điển xem mình đã phát âm đúng xuất xắc chưa, bạn có thể tải về các từ điển như Oxford, Cambridge, hoặc một trong những app dạy dỗ phát âm khác,…

Bài tập 1: thực hành thực tế phát âm với câu chuyện ngắn sau đây.

The Devoted Mother

A mother duck & her little ducklings were on their way khổng lồ a lake one day. The ducklings were very happy following their mother và quack-quacking along the way.

All of a sudden, the mother duck saw a fox at a distance. She was frightened, và shouted, “Children, hurry to lớn the lake. There’s a fox!”

The ducklings hurried towards the lake. The mother duck wondered what lớn do. Then she began lớn walk back & forth dragging one wing on the ground.

When the fox saw her, he became happy. He said lớn himself, “It seems she’s hurt & can’t fly! I can easily catch và eat her!” He ran towards her.

The mother duck ran, leading the fox away from the lake. The fox followed her. Now he wouldn’t be able to lớn harm her ducklings. The mother duck looked towards her ducklings and saw that they had reached the lake. She was relieved, so she stopped & took a deep breath.

The fox thought that she was tired & he came closer, but the mother duck quickly spread her wings & rose up in the air. She landed in the middle of the lake and her ducklings swam to her.

The fox stared in disbelief at the mother duck và her ducklings. The mother duck had tricked him cleverly. Now he could not reach them because they were in the middle of the lake.


Luyên tập phạt âm ED
The Boy & the Filberts

A boy was permitted to lớn put his hand into a pitcher khổng lồ get some filberts. But he grabbed such a great fistful that he could not draw his hand out again. There he stood, unwilling lớn give up a single filbert & yet unable lớn get them all out at once. Vexed và disappointed, he cried out loud.

Xem thêm: 2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2021, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1

“My boy,” said his mother, “be satisfied with half the nuts you have taken and you will easily get your hand out. Then perhaps you may have some more filberts some other time.”

Bài tập 2: lựa chọn từ gồm cách phạt âm đuôi ed khác với những từ còn lại

a. Demanded b. Requested c. Started d. Workeda. Leaded b. Launched c. Watched d. Finisheda. Joined b. Faxed c. Happened d. Enjoyeda. Naked b. Corrected c. Interested d. Askeda. Borrowed b. Reserved c. Shared d. Attracteda. Stopped b. Entertained c. Informed d. Installeda. Improved b. Stayed c. Changed d. Produceda. Phoned b. Invested c. Participated d. Wanteda. Waked b. Walked c. Naked d. Talkeda. Traveled b. Frightened c. Studied d. Prepared

Bài tập 3: đến dạng đúng của từ vào ngoặc

He slept almost movie time because the movie is so (bore)……….This is the first time she (come)……. To Hanoi. The (amaze)…….. Scenery makes she (excite)……… to have a wonderful holiday here.Despite being (frighten)………., they tried lớn wait until the movie ended.If Lisa (study)….. Harder, she (not/ get)………… that (disappoint)……… mark.The man‘s appearance made us (surprise)…………….Her newest book is an (interest)…….. Romantic novel, but I’m (interest)……….in her horror story.Working hard all weekend is (tire)…….., so he is (exhaust)………. When he comes back home.The solution (expect)…… to lớn be a new way lớn get out of the crisis.The lecture is so (confuse)……. That Tom doesn’t understand anything.It is such a (shock)…… new that I can’t say anything.

Đáp án

Bài tập 2DABDDADACCBài tập 3boringhas come/ amazing/ excitedfrightenedhad studied/ wouldn’t have got/ disappointingsurprisedinteresting/ interestedtiring/ exhaustedis expectedconfusingshocking