Cách Mạng Tân Hợi Lịch Sử 11

     

- Vào đầu gắng kỉ XX, ách thống trị tư sản trung quốc đã lớn mạnh lên khôn xiết nhiều. Bọn họ bị tư bạn dạng nước quanh đó và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép, kìm hãm.

Bạn đang xem: Cách mạng tân hợi lịch sử 11

- dựa vào các cuộc đấu tranh bền vững của quần chúng nhân dân, kẻ thống trị tư sản Trung Quốc bước đầu thành lập các tổ chức chính trị của mình. Tôn Trung tô là đại diện ưu tú với là lãnh tụ của trào lưu cách mạng theo xu thế dân chủ tư sản nghỉ ngơi Trung Quốc.

Mục b

b) Tôn Trung sơn và trung hoa Đồng minh hội

- Tôn Trung Sơn là một trong trí thức có tư tưởng cách mạng theo định hướng dân chủ bốn sản.

- Tháng 8/1905, Tôn Trung tô tập hợp thống trị tư sản trung quốc thành lập Trung Quốc Đồng minh hội - chủ yếu Đảng của ách thống trị tư sản Trung Quốc.

- Thành phần: tri thức tư sản, tiểu tứ sản, địa chủ, nhân sĩ bất bình với bên Thanh, cùng một vài ít đại biểu công nông.

- Cương lĩnh bao gồm trị: theo công ty nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, nêu rõ: “Dân tộc độc lập, dân quyền từ bỏ do, dân sinh hạnh phúc”

- Mục tiêu: lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc, tiến hành bình đẳng về ruộng đất đến dân cày.

- Lực lượng tham gia: trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, công - nông,...

*

Tôn Trung Sơn

Mục c

c) cách mạng Tân Hợi 1911


* Nguyên nhân

- quần chúng. # Trung Quốc xích míc với đế quốc phong kiến.

- Ngòi nổ của biện pháp mạng là do nhà Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt đến đế quốc, bán rẻ quyền hạn dân tộc (quốc hữu hóa đường sắt) nên trào lưu “giữ đường” bùng nổ, nhân thời cơ đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.


* Diễn biến:

*

Lược đồ tình tiết cách mạng Tân Hợi


+ Tuyên bố thành lập và hoạt động Trung Hoa Dân quốc.

+ Tôn Trung Sơn làm cho Đại Tổng thống lâm thời.

+ Hiến pháp tạm bợ được thông qua, công nhận quyền đồng đẳng và quyền thoải mái dân nhà của phần lớn công dân. Không nói đến sự việc ruộng đất của nông dân.

- Trước thắng lợi của biện pháp mạng, tư sản thảo luận với công ty Thanh, đế quốc can thiệp.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Về Quần Áo Đầy Đủ Nhất, 37 Từ Vựng Về Quần Áo Ý Tưởng


* tính chất - ý nghĩalà một cuộc phương pháp mạng dân chủ bốn sản

- Lật đổ phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- Ảnh hưởng nhất định đến cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc bản địa ở Châu Á.


* Hạn chế

- không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

- ko đụng va đến những nước đế quốc xâm lược.

- Không xử lý vấn đề ruộng đất đến nông dân.

=> giải pháp mạng Tân Hợi (1911) mang ý nghĩa chất là cuộc bí quyết mạng bốn sản không triệt để.

* tại sao thất bại

- chưa thủ tiêu triệt để giai cấp phong kiến, chưa tấn công đế quốc.

- Chưa giải quyết và xử lý vấn đề cần thiết cho dân cày: Ruộng đất.


Mục d

d) Mở rộng: Tư tưởng Tôn Trung Sơn tác động đến tuyến đường đấu tranh của Phan Bội Châu:

- đạo giáo Tam dân và cuộc bí quyết mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung hoa đã có tác động đến các nhà yêu thương nước nước ta trong đó có Phan Bội Châu.

- tháng 6-1912, Phan Bội Châu cùng các bạn hữu của mình thành lập nước ta Quang phục hội cùng với mục đích: tấn công đuổi giặc Pháp, phục sinh nước Việt Nam, thành lập và hoạt động nước cùng hòa Dân quốc Việt Nam.

Nội dung chính:

- Tôn Trung đánh và china Đồng minh hội.

Xem thêm: Download Phần Mềm Geogebra Lớp 8, Tải Phần Mềm Geogebra Lớp 8

- cách mạng Tân Hợi 1911: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa, hạn chế,...