Cách làm văn bản báo cáo

     
*

*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

1. Công tác chuẩn chỉnh bị:

- Phải xác định đựơc mục đích yêu ước của bạn dạng báo cáo, report thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ kia mới có cơ sở để kiến tạo đề cưng cửng báo cáo.

Bạn đang xem: Cách làm văn bản báo cáo


- tạo ra đề cưng cửng khái quát.

- tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn 1 bố cục mang lại thích hợp, ngoài ra phần tiêu đề, tên cơ quan, thương hiệu báo cáo… phần nội dung thông thường sẽ có 3 phần nhỏ:Phần 1:

- Đánh giá thực trạng hoặc miêu tả sự việc, hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Phần 2:

- so với nguyên nhân, đk của sự việc, hiện nay tượng, review tình hình, xác định những các bước cần liên tục giải quyết.

Phần 3:

- Nêu phần nhiều phương hướng, trách nhiệm chính để tiếp tục xử lý các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, phần nhiều tồn tại đang buộc phải giải quyết, các nhiệm vụ liên tục đặt ra.- thu thập tài liệu, số liệu để mang vào báo cáo.

- tinh lọc tài liệu, tổng thích hợp sự kiện cùng số liệu phục vụ các yêu thương cầu giữa trung tâm của báo cáo.- Đánh giá thực trạng qua tài liệu, số liệu một cách khái quát.

- Dự loài kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên.

2. Chế tạo dàn bài:

- Mở đầu:

Có thể nêu đầy đủ điểm bao gồm về nhiệm vụ, tác dụng của tổ chức về nhà trương, công tác làm việc do cấp trên triết lý xuống. Đồng thời nêu phần đông điều kiện, yếu tố hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn mang đến việc triển khai các nhà trương và nhiệm vụ trên.

- ngôn từ chính:

+ Kiểm điểm những việc đã làm, những vấn đề chưa hoàn thành.

+ phần đa ưu lỗi của quá trình thực hiện.

+ Đánh giá chỉ kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm.

Xem thêm: Top 12 Mẫu Nghị Luận Xã Hội Về Bạo Lưc Học Đường Lớp 11, 12

Lưu ý:Có thể nhận xét những công việc chủ yếu hèn của đơn vị theo từng câu chữ công việc. Nếu là report tổng hợp, rất có thể kiểm điểm riêng từng nội dung, nhiệm vụ gồm kiểm điểm công việc đã có tác dụng và không làm đựơc, review ưu khuyết điểm cùng tìm vì sao tồn trên riêng so với từng nghành nghề dịch vụ công tác, từng trách nhiệm được giao.

- kết luận báo cáo:

+ Phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục.

+ Nhiệm vụ cụ thể khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

- những biện pháp tổ chức triển khai thực hiện:

+ Những ý kiến đề xuất với cung cấp trên.

+ đánh giá những triển vọng.

3. Viết dự thảo báo cáo:

- báo cáo nên viết bằng ngữ điệu phổ thông, nêu những sự kiện, nhấn định, tấn công giá, có thể dùng chữ số nhằm minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ với các bản đối chiếu trường hợp xét thấy dễ nắm bắt và ngăn nắp hơn.

- nên dùng phương pháp hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, không nên dùng lối hành văn ước kỳ. Khi review tình hình, yêu cầu dùng những sự kiện, số liệu khách quan cùng công bằng. Tránh việc dùng trường đoản cú ngữ mô tả tính chủ quan một chiều họăc quá khoa trương mà không tồn tại căn cứ đã làm cho người đọc thiếu tin tưởng. Đối cùng với các báo cáo chuyên đề, hoàn toàn có thể dùng bảng phụ lục để tổng hợp các số liệu tương quan đến nội dung báo cáo, hoàn toàn có thể lập bảng thống kê các biểu mẫu mã so sánh, những tài liệu xem thêm trong phần phụ lục.

Đối cùng với các báo cáo quan trọng: Cần tổ chức triển khai cuộc họp hoặc hội nghị để mang ý kiến đóng góp, vấp ngã sung, sửa đổi bạn dạng dự thảo report cho thống nhất với khách quan hơn.

4. Trình chỉ huy thông qua:

- Đối với bản báo cáo trình lên cấp trên, báo cáo trước hội nghị, report chuyên đề… rất cần được có sự xét ưng chuẩn của lãnh đạo trước lúc gửi nhằm mục tiêu thống tốt nhất với những quyết định cai quản và những thông tin khác mà người lãnh đạo chủ yếu đã cung cấp cho cấp trên hoặc hội nghị.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 2 : Tự Chủ, Giải Gdcd 9 BàI 2: Tự Chủ

- cuối cùng là câu hỏi ký, đóng dấu và gửi report đi, giả dụ là báo cáo khoa học tập thì tên người sáng tác phải ghi sống đầu sau tên report và không điền các mục khác tại phần tiêu đề như các báo cáo thông thường. Vấn đề gửi report trình cấp trên hoặc chuyển đến cơ quan không giống thì phải có công văn tuyệt thư riêng gửi kèm theo.

kimsa88
cf68