Các chất điện li mạnh

  -  
triết lý sự điện li mà bọn chúng tôi share dưới đây đã là mối cung cấp thông tin bổ ích cho bạn đọc, cùng xem thêm nhé


Bạn đang xem: Các chất điện li mạnh

I. Hóa học điện li- sự năng lượng điện li và phương trình năng lượng điện li

- hóa học điện li là hầu như chất chảy trong nước tạo thành thành dung dịch tất cả tính dẫn điện.- Sự điện li là việc phân li thành ion dương và ion âm của phân tử hóa học đện li khi tan vào nước.- chất không năng lượng điện li khi tan vào nước tạo ra thành dung dịch không dẫn điện.- Sự điện li có thể minh họa thành một phương trình phản nghịch ứng gọi là phương trình năng lượng điện li giỏi phương trình ion hóa. NaCl → Na+ + Cl-

II. Tính thuận nghịch của sự việc điện li - hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu

1. Tính thuận nghịch của sự việc điện li

Khái niệm: các cation với anion hoạt động hỗn lọan nên có thể va va vào nhau để tái đúng theo thành phân tử cho nên vì vậy ta nói sự năng lượng điện li gồm tính thuận nghịch với phương trình năng lượng điện li rất có thể là phương trình phản nghịch ứng thuận nghịch.

2. Hóa học điện li mạnh- chất điện li yếu

a. Hóa học điện li mạnh:Là chất khi rã trong nước, các phân tử hòa tan rất nhiều phân li ra ion.Ví dụ:- axit dũng mạnh như HCl, HNO3, H2SO4...- bazơ táo bạo như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2…- các muối của axit bạo phổi và bazơ mạnh dạn như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4Khi được trộn loãng thì chúng điện li hầu hết hoàn toàn ta nói bọn chúng là phần đa chất năng lượng điện li táo tợn và phương trình năng lượng điện li của bọn chúng không thuận nghịch. Na2SO4→ 2Na++ SO42- b. Hóa học điện li yếu:Là hóa học khi tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.Ví dụ:- các axit yếu hèn như axit hữu cơ, axit HF, axit HCN, cation NH4+…- bazơ yếu như NH3, những amin R-NH2…phương trình năng lượng điện li của bọn chúng là là phần đa phương trình bội phản ứng thuận nghịch Cân bằng điện li:Tất nhiên những phương trình bội phản ứng thuận nghịch như trên là 1 trong hệ cân bằng và được hotline là cân đối điện li.- cân bằng điện li cũng thuộc loại thăng bằng động yêu cầu theo Le Chatelier, thăng bằng sẽ vận động và di chuyển theo chiều ngăn chặn lại các lý do làm biến đổi cân bằng.- Sự phân li càng trọn vẹn khi cân bằng càng chuyển dịch theo chiều thuận, với sự di chuyển cân bằng phụ thuộc vào vào nhiệt độ, nồng độ mol/lít của hóa học tan.- Khi nhiệt độ càng tăng hay dung dịch càng loãng thì sự phân li càng trả toàn, cân đối càng vận động và di chuyển theo chiều thuận. Chính vì như vậy ta phải so sánh độ mạnh của các chất điện li ở cùng một điều kiện nhiệt độ và nồng độ.Ở cùng một ánh sáng và cùng một nồng độ mol/ lít hóa học điện li càng mạnh dạn thì sự phân li càng hoàn toàn tức là cân bởi càng chuyển dời theo chiều thuận và ngược lại chất năng lượng điện li càng yếu thì sự phân li càng không trả toàn, cân đối càng chuyển dời theo chiều nghịch.

III. Độ năng lượng điện li

1. Định lượng sức mạnh của hóa học điện li: Độ năng lượng điện li α

Khái niệm:độ năng lượng điện li α là tỉ số giữa số mol phân tử bị phân li thành ion trên tổng thể mol phân tử tung trong dung dịch.Ta gồm 0 ≤ α ≤ 1 tốt 0% ≤ α ≤ 100%Chất không năng lượng điện li tức là không bị phân li: α = 0Chất điện li mạnh thì sự phân li hoàn toàn: α = 1 tốt 100%Chất năng lượng điện li yếu ớt thì sự phân li không trọn vẹn 0 Vậy ta rất có thể phát biểu bí quyết khác: Ở thuộc một ánh nắng mặt trời và cùng nồng độ mol/lít hóa học điện li càng mạnh khỏe thì độ năng lượng điện li α càng lớn.

2. Hằng số phân li của axit với bazơ yếu

- Với đầy đủ axit với bazơ yếu đuối thì sự năng lượng điện li không trả toàn, phương trình điện li thuận nghịch.+ Hằng số cân bằng của hỗn hợp axit yếu:
*Xem thêm: Tập Làm Văn 3: Viết Một Bức Thư Ngắn (Khoảng 10 Câu) Cho, Viết Thư Cho Người Bạn Nước Ngoài Bằng Tiếng Anh

*Xem thêm: Nắm Chắc Quy Tắc Và Cách Phát Âm Chữ S Trong Tiếng Anh, Cách Phát Âm Chữ S Trong Tiếng Anh

Vì Kbb= -logKb

IV. Mật độ mol/lít (M):

Ta call nồng độ mol/lít của A, cam kết hiệu , là số mol A chứa trong một lít dung dịch tất cả chứa A.Chú ý quan trọng: A có thể là phân tử tốt ion cùng dung dịch cất A có thể chứa thêm những chất khác nữa.Ta gồm thể biểu thị định nghĩa mật độ mol/lít bằng hệ thức: