Biểu Đồ Gia Tăng Dân Số Việt Nam

  -  

Các dạng bài tập nhận xét biểu đồ gia tăng dân số

*

b. Nhận xét:

- Dân số nước ta tăng liên tục với rất nhanh qua những năm.

Bạn đang xem: Biểu đồ gia tăng dân số việt nam

- Từ 1921 - 2005:

+ Tăng liên tục và tăng 67,5 triệu người, tăng 5,3 lần.

+ Giaiđoạn tăng nhanh nhất là giađoạn nào? vừa đủ tăng?

+ Giaiđoạn tăng chậm nhất là giađoạn nào? mức độ vừa phải tăng?

Hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh.

a) Sức ép đối với việc phát triển tởm tế - buôn bản hội

- ở nông thôn không phá được mẫu xiềng 3 sào,

- ở đô thị thì thất nghiệp tăng,

- giá cả phải giá thành nhiều mang lại những vấn đề buôn bản hội v.v...b) Sức ép đối với khoáng sản môi trường- Dự trữ của các nguồn tài nguyên nhanh lẹ bị cạn kiệt.

- Phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp dẫn đến mất cân bằng sinh thái.

- Dân thành thị tăng nhanh, nơi ở chật hẹp, chất lượng môi sinh giảm sút.c) Sức nghiền đối với chất lượng cuộc sống- Hiện tại tởm tế nước ta căn bản vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bình quân thu nhâp đầu người vào loại thấp nhất thế giới, dân số tăng cấp tốc không thể thực hiện cân nặng bằng "cung - cầu".

- dòng nghèo về đời sống vất chất sẽ dẫn đến chiếc nghèo về đời sống tính thần.

Câu 2:Vẽ biểu đồ với nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Năm180019001950197019902002
Số dân (Triệu người)6008801402210031103766

Lời giải

*

* Nhận xét:

Từ năm 1800 đến năm 2002, số dân châu Á liên tục tăng cùng tăng không đều qua các giai đoạn.

+ Giai đoạn từ năm 1800-1950 (150 năm): Tăng chậm (802 triệu người)

+ Giai đoạn từ năm 1950-2002 (52 năm): Tăng cấp tốc (2364 triệu người).

Xem thêm: Loạt Tivi "Xếp Hàng” Giảm Giá Sốc Cuối Năm Chống Ế, Có Mẫu Giảm Đến 80% Chống Ế

Câu 3 :

Quan cạnh bên hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vày sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?

*

Lời giải

* Nhận xét:

- Dân số nước ta tăng nhanh và liên tục vào giai đoạn 1954 – 2003: từ 23,8 triệu người lên 80,9 triệu người (tăng gấp 3,5 lần).

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên: cả giai đoạn tất cả xu hướng giảm nhưng còn nhiều biến động.

+ Giai đoạn 1954 – 1960: gia tăng tự nhiên tăng đột biến cùng cao nhất (từ 1,1% lên 3,9%).

+ Giai đoạn 1960 – 2003: gia tăng tự nhiên bao gồm xu hướng giảm dần nhờ kết quả của chế độ dân số (từ 3,9% xuống 1,4%).

* Gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do:

- Dân số nước ta đông, cơ cấu dân số trẻ buộc phải số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên mặc dù giảm nhưng vẫn ở mức cao (trên 1%) yêu cầu dân số vẫn tăng lên.

Câu 4: (trang 10 SGK Địa lý 9)Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 2.3. TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA, THỜI KÌ 1979 – 1999

(Đơn vị: %o)

Năm

Tỉ suất

1979

1999

Tỉ suất sinh

32,5

19,9

Tỉ suất tử

7,2

5,6

- Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm cùng nêu nhận xét.

- Vẽ biểu đồ thể hiện tình trạng gia tăng tự nhiên của dân số ỏ nước ta thời kì 1979 – 1999.

Lời giải

+ Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm

Công thức tìnhGia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %.

Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

(Lưu ý:Phải chuyển từ %o thanh lịch %)

+ Nêu nhận xét.

Xem thêm: Please Wait - Vẽ Tranh Đề Tài Truyện Cổ Tích Lớp 8

Tỉ lệ gia tăng dân số qua nhì năm tất cả xu hướng giảm từ 2,53% xuống 1,43%.Đây là kết quả lâu dài của quy trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số

+ Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 – 1999.