Biết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là

  -  

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (63.67 KB, 2 trang )


ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN

LỚP 6 VỊNG 9 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Hãy điền số phù hợp vào vị trí (...)

Câu 1.1: kết quả của phép tính: 4.(-2)3 - 7.(-4) là: ...

Bạn đang xem: Biết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là

Câu 1.2: ƯCLN(210; 150) là ...

Câu 1.3: Số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số khác biệt là:...Câu 1.4: giả dụ -13 - y = -20 thì y có mức giá trị là: ...

Câu 1.5: tác dụng của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - 217.35 là: ...Câu 1.6: cực hiếm của y thỏa mãn (2y + 1)3 = -125 là: y = ...

Câu 1.7: Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn -20 ≤ x ≤ 19 là: ...

Câu 1.8: biết rằng 148 phân chia cho z thì dư trăng tròn và 108 phân tách cho z thì dư 12. Số thoải mái và tự nhiên z là: ...

Xem thêm: Lịch Sử Và Địa Lí 4 Bài 5: Đồng Bằng Bắc Bộ, Địa Lí Lớp 4 Bài 12: Người Dân Ở Đồng Bằng Bắc Bộ

Câu 1.9: mang đến AB = 50cm, C là vấn đề nằm thân A và B. Call M, N thứu tự là trung điểm của AC và

CB. Độ nhiều năm đoạn MN là: ...cm.

Câu 1.10: Biết 2x + 1 + 44 = 300. Lúc ấy giá trị của x là: ...

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Số số nguyên tố có một chữ số là: ...

Câu 2.2: ví như -3x = -27 (x thuộc Z) thì quý giá của x là: ...

Câu 2.3: tất cả bao nhiêu số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30?


Câu 2.4: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn Ix + 2I = 10 là: ...Câu 2.5: tìm số nguyên âm x vừa lòng I-125I - IxI = (-6).(-20)Câu 2.6: ƯCLN(2n + 1; 6n + 5) là: ...

Xem thêm: 5300253699 - Trường Thpt Số 2 Huyện Bảo Thắng

Câu 2.7: tra cứu x làm sao cho (x + 1)3 = -343

Câu 2.8: giá trị nhỏ nhất của p. để p; p. + 3; phường + 8 đầy đủ là các số chính phương là: p. = ...Câu 2.9: Số nguyên x thỏa mãn nhu cầu (x + 2)(x + 4)
(2)

ĐÁP ÁNBài 1:

Câu 1.1: -4Câu 1.2: 30

Câu 1.3: -10Câu 1.4: 7

Câu 1.5: 686Câu 1.6: -3

Câu 1.7: -20Câu 1.8: 12

Câu 1.9: 25Câu 1.10: 7

Bài 2:

Câu 2.1: 4 Câu 2.2: 3 Câu 2.3: 10 Câu 2.4: -12; 8 Câu 2.5: -5

Tài liệu liên quan


*
siêng đề Hình giải tích phẳng bản mới 2014 có Đáp án Thầy lưu giữ Huy Thưởng 101 930 2
*
Tài liệu xây dựng chức tin học văn phòng và công sở ( tất cả đáp án) 23 4 19
*
tài liệu lý giải ôn tập giải toán trên máy tính casino (có đáp án) 10 1 0
*
Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 12 năm 2015 2016 4 482 0
*
Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 12 năm 2015 năm 2016 2 511 3
*
Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2015 năm 2016 3 758 5
*
Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2015 năm nhâm thìn 2 729 1
*
Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 2 vòng 10 năm năm ngoái - năm 2016 3 944 15
*
Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 19 năm 2015 - 2016 2 475 2
*
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 19 năm năm ngoái - 2016 3 894 2
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(7.74 KB - 2 trang) - thiết lập Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 9 năm năm ngoái - năm 2016 - Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×