Biết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (63.67 KB, 2 trang )


ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN

LỚP 6 VỊNG 9 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Hãy điền số phù hợp vào vị trí (...)

Câu 1.1: kết quả của phép tính: 4.(-2)3 - 7.(-4) là: ...

Bạn đang xem: Biết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là

Câu 1.2: ƯCLN(210; 150) là ...

Câu 1.3: Số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số khác biệt là:...Câu 1.4: giả dụ -13 - y = -20 thì y có mức giá trị là: ...

Câu 1.5: tác dụng của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - 217.35 là: ...Câu 1.6: cực hiếm của y thỏa mãn (2y + 1)3 = -125 là: y = ...

Câu 1.7: Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn -20 ≤ x ≤ 19 là: ...

Câu 1.8: biết rằng 148 phân chia cho z thì dư trăng tròn và 108 phân tách cho z thì dư 12. Số thoải mái và tự nhiên z là: ...

Xem thêm: Lịch Sử Và Địa Lí 4 Bài 5: Đồng Bằng Bắc Bộ, Địa Lí Lớp 4 Bài 12: Người Dân Ở Đồng Bằng Bắc Bộ

Câu 1.9: mang đến AB = 50cm, C là vấn đề nằm thân A và B. Call M, N thứu tự là trung điểm của AC và

CB. Độ nhiều năm đoạn MN là: ...cm.

Câu 1.10: Biết 2x + 1 + 44 = 300. Lúc ấy giá trị của x là: ...

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Số số nguyên tố có một chữ số là: ...

Câu 2.2: ví như -3x = -27 (x thuộc Z) thì quý giá của x là: ...

Câu 2.3: tất cả bao nhiêu số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30?


Câu 2.4: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn Ix + 2I = 10 là: ...Câu 2.5: tìm số nguyên âm x vừa lòng I-125I - IxI = (-6).(-20)Câu 2.6: ƯCLN(2n + 1; 6n + 5) là: ...

Xem thêm: 5300253699 - Trường Thpt Số 2 Huyện Bảo Thắng

Câu 2.7: tra cứu x làm sao cho (x + 1)3 = -343

Câu 2.8: giá trị nhỏ nhất của p. để p; p. + 3; phường + 8 đầy đủ là các số chính phương là: p. = ...Câu 2.9: Số nguyên x thỏa mãn nhu cầu (x + 2)(x + 4)
(2)

ĐÁP ÁNBài 1:

Câu 1.1: -4Câu 1.2: 30

Câu 1.3: -10Câu 1.4: 7

Câu 1.5: 686Câu 1.6: -3

Câu 1.7: -20Câu 1.8: 12

Câu 1.9: 25Câu 1.10: 7

Bài 2:

Câu 2.1: 4 Câu 2.2: 3 Câu 2.3: 10 Câu 2.4: -12; 8 Câu 2.5: -5

Tài liệu liên quan


*
siêng đề Hình giải tích phẳng bản mới 2014 có Đáp án Thầy lưu giữ Huy Thưởng 101 930 2
*
Tài liệu xây dựng chức tin học văn phòng và công sở ( tất cả đáp án) 23 4 19
*
tài liệu lý giải ôn tập giải toán trên máy tính casino (có đáp án) 10 1 0
*
Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 12 năm 2015 2016 4 482 0
*
Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 12 năm 2015 năm 2016 2 511 3
*
Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2015 năm 2016 3 758 5
*
Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2015 năm nhâm thìn 2 729 1
*
Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 2 vòng 10 năm năm ngoái - năm 2016 3 944 15
*
Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 19 năm 2015 - 2016 2 475 2
*
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 19 năm năm ngoái - 2016 3 894 2
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(7.74 KB - 2 trang) - thiết lập Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 9 năm năm ngoái - năm 2016 - Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×