Bảng Số Đếm Từ 1 Đến 100 Tiếng Việt

     

Số (100) là số lớn nhất trong dãy số từ bỏ (0) mang lại (100) cùng là số tức thì sau của số (99)

Ví dụ: Số tức thời sau của số (99) là …….

Bạn đang xem: Bảng số đếm từ 1 đến 100 tiếng việt

Giải: Số liền sau của số (99) là số (100).

Dạng 2: Một số đặc điểm của những số vào bảng.

a) những số bao gồm một chữ số là những số vào phạm vi tự (0) cho (9).

b) những số tròn chục là: (10;20;30;40;50;60;70;80;90) cùng (100)

c) Số bé xíu nhất có hai chữ số là (10), số lớn số 1 có hai chữ số là số (99).


d) những số bao gồm hai chữ số như là nhau là số (11;22;33;44;55;66;77;88;99)...

Ví dụ: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là………..

Xem thêm: Bánh Trôi Nước Của Hồ Xuân Hương, Phân Tích Bài Thơ

Giải:

Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là (90).

Số đề nghị điền vào vị trí chấm là (90).

Dạng 3: Số tức thời trước, số ngay tức khắc sau của một số.

Số tức thì trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó khi đếm xuôi và có mức giá trị ít hơn số kia (1) đối kháng vị.

Số ngay thức thì sau của một số trong những là số đứng ngay lập tức phía sau của số đó khi đếm xuôi và có giá trị nhiều hơn nữa số kia (1) 1-1 vị.

Ví dụ: Số tức khắc sau của số (89) là ………..

Xem thêm: Bài Tập So Sánh Kép Trong Tiếng Anh Để Tự Tin Trong Mọi Đề Thi

Giải:

Em đếm xuôi trường đoản cú số (89), số ngay tức khắc sau của số này là số (90).


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài 1: nhiều hơn, ít hơn.
bài 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài bác 3: những số 1, 2, 3
bài bác 4: các số 1, 2, 3, 4, 5.
bài 5: bé xíu hơn. Phệ hơn. Bằng. Lốt ; =
bài bác 6: Số 6
bài xích 7: Số 7
bài bác 8: Số 8
bài 9: số 9
bài bác 10: Số 0
bài xích 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 10
bài bác 1: Phép cộng trong phạm vi 3
bài xích 2: Phép cộng trong phạm vi 4
bài 3: Phép cùng trong phạm vi 5
bài bác 4: Số 0 trong phép cộng
bài 5: Phép trừ trong phạm vi 3
bài 6: Phép trừ vào phạm vi 4
bài bác 7: Phép trừ trong phạm vi 5
bài xích 8: Số 0 trong phép trừ
bài xích 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài xích 10: Phép trừ những số vào phạm vi 6
bài 11: Phép cộng trong phạm vi 7
bài xích 12: Phép trừ vào phạm vi 7
bài bác 13: Phép cộng trong phạm vi 8
bài 14: Phép trừ trong phạm vi 8
bài 15: Phép cùng trong phạm vi 9
bài bác 16: Phép trừ vào phạm vi 9
bài xích 17: Phép cộng trong phạm vi 10
bài bác 18: Phép trừ trong phạm vi 10
bài bác 19: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ trong PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài 1: Điểm. Đoạn thẳng
bài bác 2: Độ nhiều năm đoạn thẳng - thực hành đo độ nhiều năm đoạn thẳng
bài 3: Một chục. Tia số
bài bác 4: Mười một, mười nhị
bài xích 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài bác 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài bác 7: hai mươi. Nhì chục
bài bác 8: Phép cùng dạng 14 + 3
bài 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài xích 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài xích 11: vấn đề có lời văn. Giải câu hỏi có lời văn
bài bác 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng gồm độ dài cho trước.
bài 13: các số tròn chục
bài bác 14: Cộng các số tròn chục
bài xích 15: Trừ những số tròn chục
bài 16: Điểm sống trong, điểm ở quanh đó của một hình.
bài xích 17: các số có hai chữ số
bài bác 18: So sánh các số bao gồm hai chữ số
bài bác 19: Bảng các số từ một đến 100
bài 20: Giải toán gồm lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
bài xích 2: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
bài 3: những ngày vào tuần lễ
bài bác 4: Công, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
bài bác 5: Đồng hồ. Thời hạn
bài 6: Ôn tập: những số mang lại 10
bài 7: Ôn tập: những số cho 100
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.