Bài tập to v và ving

     

Bài tập tiếng Anh về lớn V và V-ing sẽ hỗ trợ cho chúng ta các dạng bài xích tập để thực hành thực tế phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học, giúp chúng ta ôn tập với hiểu sâu hơn những phần lý thuyết.

Bạn đang xem: Bài tập to v và ving

Nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo và mua tài liệu trên đây.

Bài tập tiếng Anh về lớn V với V-ing

Exercise 1: Chia các động từ trong ngoặc dưới đây thành dạng khổng lồ V hoặc Ving

1. Nam giới suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this tín đồ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.


7. Before ________ (go) khổng lồ bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) khổng lồ music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Vày you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

Xem thêm: Tin Học 10 Bài 7 Phần Mềm Máy Tính Lớp 10, Bài 7: Phần Mềm Máy Tính

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I do it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm với sửa lỗi không nên trong câu dưới (nếu có)


1. Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t vị it usually now.

3. They’re going khổng lồ have a small buổi tiệc ngọt celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried lớn avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1. It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ______________

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ________

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes ______________

➔ Thanh wastes …

4. Hanh khô said khổng lồ him: “Remember to lớn close all the window & turn off the lights before going out”.

➔ khô nóng reminded _____________.

5. Linh told him: “Don’t forget to repair my bicycle”.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Viết Về An Toàn Giao Thông Hay Nhất, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông Ở Học Sinh

➔ Linh told him ________________

............


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.265 Lượt xem: 11.991 Dung lượng: 102,7 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

bài tập giờ đồng hồ Anh về to lớn V cùng V-ing noithatthoidai.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA