Bài tập tính từ đuôi ing và ed

     
*

Bài tập ​phân biệt tính tự đuôi ing và ed, bài tập ​phân biệt tính tự đuôi ing và ed là tài liệu rất có ích mà Tài Liệu học tập Thi muốn ra mắt đến chúng ta học sinh


Bài tập ​phân biệt tính từ đuôi ing với ed là dạng bài xích tập thường chạm chán trong tiếng Anh và gồm nhiều cấu tạo và giải pháp sử dụng không giống nhau gây trở ngại cho người học giờ đồng hồ Anh.

Bạn Đang Xem: bài tập ​phân biệt tính tự đuôi ing với ed

Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu cách sử dụng của cặp đuôi này, tiếp sau đây Tài Liệu học Thi xin share cách rành mạch và bài tập tính từ bỏ đuôi “ing” cùng “ed” giúp bạn vận dụng hiệu quả. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng xem thêm và mua tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ đuôi ing và ed

Bài tập khác nhau tính trường đoản cú đuôi ing cùng ed trong giờ Anh

1. Tính từ gồm đuôi “-ed”

Một số hễ từ thêm đuôi -ed thành tính từ bỏ như: satisfied, bored, frightened,…Những từ này được sử dụng để biểu đạt ai cảm thấy như vậy nào.

E.g.1. I am really satisfied about your service. (Tôi thực sự ăn nhập về dịch vụ của người sử dụng bạn.)

E.g.2. I was really bored during the film because the film has simple content. (Tôi cảm thấy chán trong suốt buổi xem phim vì bộ phim ấy gồm nội dung solo giản.)

E.g.3. My sister is frightened of my friend because he is usually dare her. (Em gái tôi sợ chúng ta tôi vì chưng anh ấy hay đe dọa em ấy.)

2. Tính trường đoản cú đuôi “-ing”

Một số tính tự đuôi -ing như: boring, exciting, interesting, frightening,…Những tính trường đoản cú này được sử dụng để miêu tả ai, vật gì mang lại cảm xúc như cụ nào cho đối tượng người sử dụng khác.

E.g.1. It was such a short film, exiting one. (Đó là một bộ phim ngắn tập – bộ phim truyền hình khiến tôi cảm giác rất hào hứng.)

E.g.2. Taylor looked so frightening when she was in that trắng costume with long black hair.

(Taylor trông kinh hãi khi mặc bộ đồ quần áo trắng toát với bộ tóc đen dài ấy – Taylor có lại cảm hứng đáng sợ cho tất cả những người khác).

Lưu ý:

Những tính trường đoản cú được thành lập từ rượu cồn từ thêm hậu tố luôn luôn sử dụng “more” vào câu so sánh hơn với “most” vào câu đối chiếu nhất. Ví dụ:

E.g.1. When I was a child I was more frightened of snake than ghost. (Hồi còn bé dại tôi sợ rắn hơn hại ma.)

E.g.2. For 12 hours on the flight lớn Japan, I was the most bored I’ve ever been. (Trong chuyến bay kéo dãn dài 12 giờ mang đến Nhật Bản, tôi cảm xúc chán tuyệt nhất từ trước mang đến nay.)

Việc tính từ đuôi “-ed” với “-ing” theo thứ tự bị đọc nhầm là được sử dụng cho tất cả những người và vật là vì sự trùng hợp. Thông thường, chỉ con người mới cảm thấy điều gì (tương ứng với bí quyết dùng của tính trường đoản cú đuôi “-ed”) và sự thiết bị thì với lại xúc cảm cho con bạn (tương ứng với bí quyết dùng của tính từ đuôi “-ing”).

Xem thêm: Người Mới Ốm Dậy Nên Ăn Gì Cho Khỏe? Người Mới Ốm Dậy Nên Ăn Gì Để Bổ Sung Sức Khỏe

Ví dụ:

E.g. This history book is interesting. I get more interested in history. (Cuốn sách này thú vị. Tôi thân mật hơn đến lịch sử hào hùng rồi đấy.)

Tuy nhiên, biện pháp hiểu này trùng với tương đối nhiều trường hợp cơ mà không đúng với vớ cả. Ví dụ như trong mẩu đối thoại sau:

E.g.1. I’m so bored that I can’t find anything to bởi vì but taking selfies. (Tớ chán quá yêu cầu chẳng biết làm những gì ngoài việc tự chụp ảnh.)

E.g.2. You’re boring. You came here lớn see me và then can’t take your eyes off your cellphone.

(Cậu ngán thật. Cậu tiếp đây để gặp mặt tớ và tiếp đến cậu dán mắt vào năng lượng điện thoại).

Trong trường đúng theo này, người chúng ta chỉ biết chụp ảnh mang lại cảm giác chán cho tất cả những người đối thoại, cần dù công ty ngữ là người, tính từ buộc phải dùng lại là “boring” chứ chưa hẳn “bored”.

Mẹo rõ ràng tính từ bỏ đuôi “ing” với “ed”

Thường thì đề thi TOEIC rất hấp dẫn bẫy chọn tính từ đuôi “ing” tuyệt “ed”

Với dạng thức như ví dụ như 1: He is an ________ person, cho mặc dù cho là danh từ sau (person) chỉ bạn hay đồ vật thì chú ý luôn lựa chọn tính trường đoản cú dạng “ing”.

Còn đối với dạng bài bác như ví dụ 2: He makes me _______. Khi các câu xuất hiện thêm 2 chủ thể khác biệt ví dụ “he” và “me” nghỉ ngơi đây, “he” ảnh hưởng vào “me” với một tín hiệu nữa chính là động từ “make” hễ từ ảnh hưởng tác động (làm cho, khiến) thì chọn tính từ bỏ đuôi “ed”.

Xem thêm: Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận Violet, Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận

Một số rượu cồn từ trong kiến thức của đề thi Toeic thường phân chia tính trường đoản cú dạng “ed”:

KeepLeave

Một chú ý nữa là khi thấy vào đề thi mở ra dạng thức giới tự đi yếu ví dụ như: “I am interested in him” thì lựa chọn tính trường đoản cú dạng “ed”.

Bài tập vận dụng

1. My bath was_________. I feel _________now. (RELAX) – relaxing/ relaxed

2. Joe is _________ because he had a _________day. (TIRE) – tired/ tiring

3. How khổng lồ get the cheese was _________. The mouse was _________. (CONFUSE) – (confusing/ confused)

4. So much homework was _________. The student felt _________. (OVERWHELM) – overwhelming/ overwhelmed

5. Your jokes are _________. I am _________. (AMUSE) – amusing/ amused

6. I was so _________by the movie. The scenes in the movie were _________. (TOUCH) – touched/ touching

7. The TV program was _________. I felt _________while watching it. (BORE) – boring/bored

8. My angry father’s words were _________. I felt_________. (UPSET) – upsetting/ upset

9. The nurse’s big needle was _________. I felt _________when she walked over to me! (FRIGHTEN) – frightening/ frightened

10. Ted forgot lớn close his zipper. It was _________. Ted felt _________. (EMBARRASS)– embarrassing/ embarrassed

11. Getting hit in the behind with an arrow was _________. Lancelot felt _________. (HUMILIATE) – humiliating/ humiliated

12. My alarm clock wouldn’t stop ringing. I was _________. The sound was _________. (ANNOY) – annoyed/ annoying

13. I was _________after reading the _________news headlines. (ALARM) – alarmed/alarming

14. The movie, King Kong, was _________. The children who were watching it were ______. (TERRIFY) – terrifying/ terrified

15. I felt _________ after getting a _________ massage. (PLEASE) – pleased/ pleasing

16. Michael Phelps was _________. Michael Phelps’ Olympic win was _________. (EXCITE)– excited/ exciting

17. I was _________. The painting called “Mona Piggy” was _________. (INTRIGUE)– intrigued/ intriguing

18. He heard a strange sound và was _________. The strange sound was _________. (CONCERN) – concerned/ concerning

19. Her weight loss from the diet was _________. She was _________. (ENCOURAGE)– encouraging/ encouraged

20. The taste was _________. I was _________. (SATISFY) – satisfying/ satisfied

21. He’s such a monotonous speaker. I was ________________ stiff. – bored/ boring

22. Most sequels are ________________. (disappointed/ disappointing)

23. I had such a ________________ day I went straight to lớn bed. (tired/ tiring)

24. Everyone’s very ________________ about the news. (excited/ exciting)

25. That lamp produces a very ________________ effect. (pleased/ pleasing)

26. The whole school was ________________ by the tragic event. (saddened/ saddening)

27. I don’t like watching ________________ films on my own. (depressed/ depressing)

28. I was ________________ when she told me she’d got divorced. (amazed/ amazing)

29. He’s such a ________________ guy. He only ever talks about himself. (bored/ boring)

30. I’m very ________________ in films & theatre. (interested/ interesting)

31. No one knew what would happen next. We were all ________________. (intrigued/ intriguing)

32. It was a very ________________ situation. (interested/ interesting)

33. There’s been some very ________________ news. (surprised/ surprising)

34. His mother was ________________ by what she found under his bed. (disgusted/ disgusting)

35. Their hamburgers are ________________. (disgusted/ disgusting)

36. Dad always arrives trang chủ from work thoroughly ________________. (exhausted/ exhausting)

37. He’s always showing off. It’s really ________________. (annoyed/ annoying)

38. I think Alex is one of the most ________________ people I’ve ever met. He can’t keep still for a second. (annoyed/ annoying)

39. I walked into this restaurant & there was Andy with a strange woman. He seemed really ________________. (embarrassed/ embarrassing)

40. She kept talking about her boyfriend problems all night. It was rather ________________. (embarrassed/ embarrassing)