Bài tập câu tường thuật, câu gián tiếp

  -  

Bài tập câu con gián tiếp (reported speech) rất đa dạng chủng loại và lộ diện nhiều trong những bài thi giờ Anh. Bởi vì vậy, nếu còn muốn đạt được điểm trên cao thì đây là 1 phần ngữ pháp mà các thí sinh ko thể vứt qua. Một dạng bài tập về câu tường thuật thường gặp là bài xích tập đưa câu thẳng sang con gián tiếp. Ở nội dung bài viết này, bọn chúng mình sẽ tổng hợp kỹ năng và kiến thức và các bài tập câu loại gián tiếp để hỗ trợ các bạn trong câu hỏi ôn luyện cho những kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật, câu gián tiếp

*

Để hoàn toàn có thể tự tin lúc làm bài tập về reported speech, trước hết chúng ta cần nắm vững lý thuyết về nhiều loại câu này.

Tóm tắt khái niệm phương pháp câu tường thuật

Lời nói gián tiếp trong giờ Anh ( indirect/reported speech) là lời trần thuật ý của bạn nói, thỉnh thoảng không rất cần được dùng chính xác những trường đoản cú của tín đồ nói.

Ví dụ: “ Tomorrow, I will visit my grandmother.”, Mai said.

→ Mai said that she would visit her grandmother the following day.

Cách chuyển câu trực tiếp sang con gián tiếp

Khi làm bài xích tập gửi câu trực tiếp sang gián tiếp họ cần chăm chú một vài biến hóa sau.

Lùi thì:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Hiện trên đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện tại kết thúc tiếp diễn

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ đơn/Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ trả thành

Tương lai đơn

Tương lai trong quá khứ

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp nối trong quá khứ

Modal verbs:

CanMayMust
CouldMightMust/Had to

tuy nhiên khi làm bài xích tập về câu trực tiếp gián tiếp, chúng ta cần chăm chú có đông đảo trường hợp động từ không thay đổi trong câu con gián tiếp:

Nói về chân lý, thực sự hiển nhiênLời nói thẳng là câu điều kiện không tồn tại thật hoặc mệnh đề mang định theo sau

wish, would rather, would sooner, í’s time.

Thì thừa khứ đơn, vượt khứ tiếp tục trong mệnh đề chỉ thời gianTrong câu bao gồm năm xác định.

*

Biến đổi đại từ và những từ hạn định

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

me → him, her

us → them

you → me, us

Đại từ sở hữu:

mine → his, her

ours → theirs

yours → mine, ours

Tính trường đoản cú sở hữu:

my → his, her

our → their

your → my, our

Biến đổi một vài trạng từ chỉ thời gian, xứ sở và những từ chỉ định

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

this

these

here

now

today

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day after tomorrow

ago

this week

last week

next week

that

those

there

then, at that time

that day

the day before; the previous day

two days before

the day after;the next/following day

two days after; in two days’ time

before

that week

the week before, the previous week

the week after; the following/next week

Các kết cấu câu loại gián tiếp

Câu tường thuật

S + say(s)/ said + ( that) + S + V

Ví dụ: Jane said, “ I hate him”.

→ Tom said ( that) she hated him.

Câu hỏi

Câu hỏi yes/no:

S + asked (+ object) + if/whether + S + V

Ví dụ: He says, “ bởi you lượt thích English?”

→ he asked ( me) if/ whether I liked English.

Câu hỏi Wh-:

S + asked ( +object) + what/where/when/… + S + V

Ví dụ: “ Why do you go khổng lồ school late?”, my father asked.

→ My father asked me why I went lớn school late.

Câu mệnh lệnh

S + asked/told + O ( + not ) + to-infinitive

Ví dụ: “ Stay in bed for a few days”, the doctor said to lớn John.

→ The doctor asked/ told John to stay in bed for a few days.

Bên cạnh bài tập chuyển câu trực tiếp sang con gián tiếp sẽ nêu trên, một vài đề thi sẽ bao hàm cả các bài tập câu trần thuật nâng cao. Vậy thể:

Lời đề nghị, lời hứa,lời khuyên, lời mời, v.v hay được tường thuật bởi cách

động từ bỏ giới thiệu: offer, recommend, promise, advise, encourage, invite, agree,…

S + offer/recommend ( + O ) + to-infinitive

Ví dụ: John said, “ I will send it lớn you.”

→ John promised khổng lồ send it to lớn me. ( John hứa đã gửi nó cho tôi.)

Tom said, “ You should take a taxi, Mary.”

→ Tom advised Mary to lớn take a xe taxi ( Tom răn dạy Mary đề xuất bắt tắc xi)

Một số cồn từ reviews được theo sau bởi object + to-infinitive: advise, ask, beg, command, encourage, expect, forbid, instruct, invite, order, persuade, recommend, remind, request, warn.

Ví dụ: She encouraged Frank to take the opportunity.

Xem thêm: Mắt Nâu Nói Lên Điều Gì Về Tính Cách Con Người Bạn, Màu Mắt Nâu Nói Lên Điều Gì

Danh rượu cồn từ ( V-ing) được sử dụng sau admit, advise, apologise for, insist on,

recommend, suggest.

Ví dụ: “ Why don’t we go lớn the library?”, she said

→ She suggested going khổng lồ the library.

Can/Could/Will/Would you…? được coi như như câu yêu cầu.

Ví dụ: “ Could you tell me the password?”

→ He asked/told me khổng lồ tell him the password.

*

Bài tập gửi câu thẳng sang gián tiếp tất cả đáp án

Chuyển những câu sau từ dạng thẳng sang gián tiếp

“Don’t come to lớn the interview late”, my mom said.“I will help you with your CV, Mary”, Peter said.“Good morning, Sam! How are you?”, Linda said.“Have you heard of her marriage?”Cindy said: “I haven’t seen John since last month.”“I’m sorry I’m late”, said Mr Thanh.“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator”, said Bob.“You were cheating”, said David to Henry.“I must see the manager”, he cried.“If you wanted lớn take my bike, you should have asked me first” said Mike lớn his brother.

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Đừng đến phỏng vấn muộn”, bà mẹ tôi nói.

* địa thế căn cứ vào cấu trúc:

– S + told + sb + not khổng lồ + V(nguyên thể).

→ My mom told me not khổng lồ come to the interview late.

Dịch nghĩa: “Tôi để giúp đỡ bạn với CV của bạn, Mary”, Peter nói.

→ Peter promised khổng lồ help Mary with her CV.

Dịch nghĩa: “Chào buổi sáng, Sam! các bạn có khỏe mạnh không?”, Linda nói.

(Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V).

→ Linda greeted Sam and asked how she was.

Dịch nghĩa: “Bạn sẽ nghe nói tới cuộc hôn nhân của cô ấy chưa?”

→ She asked me if I had heard of their marriage.

Dịch nghĩa: Cindy nói: “Tôi không chạm chán John kể từ tháng trước.”

→ Cindy said she hadn’t seen John since the previous month.

Xem thêm: Top 14 Bài Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ La Lanh Dum La Rach

Mr Thanh apologized for being late. Bob denied taking Sue’s calculator.David accused Henry of being cheatingHe insisted on seeing the manager.Mike criticised his brother for taking his xe đạp without asking him first.

Các bìa tập về câu trực tiếp gián tiếp rất giản đơn lấy điểm khi các bạn đã nắm rõ kiến thức. Hy vọng những kỹ năng và bài tập bên trên sẽ giúp các bạn ôn tập thiệt tốt!

“Tất tần tật” kim chỉ nan công thức gửi câu gián Tiếp trong giờ đồng hồ anh