CẤU TRÚC CÁC DẠNG CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) – PARIS ENGLISH

     
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn chi phí https://noithatthoidai.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Cấu trúc các dạng câu bị động (passive voice) – paris english

Câu thụ động thì hiện tại hoàn thành, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh online, bài xích tập về Future Simple passive, bài bác tập Present PERFECT PASSIVE, Thì bây giờ hoàn thành, bài tập thì hiện nay tại xong có đáp an bỏ ra tiết, Passive voice, bài xích tập trắc nghiệm PASSIVE VOICE lớp 12 Violet, bài xích tập passive voice lớp 9 violet
*
các thì trong tiếng anh, giờ anh sâu xa


Xem thêm: Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6, Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 6

Câu thụ động thì lúc này hoàn thành, trắc nghiệm tiếng anh online, bài xích tập về Future Simple passive, bài xích tập Present PERFECT PASSIVE, Thì hiện tại hoàn thành, bài tập thì hiện tại xong xuôi có đáp an bỏ ra tiết, Passive voice, bài bác tập trắc nghiệm PASSIVE VOICE lớp 12 Violet, bài bác tập passive voice lớp 9 violet, Somebody calls the president every day, bài tập Present PERFECT PASSIVE, Thì hiện tại hoàn thành, bài bác tập thì bây giờ hoàn thành, bí quyết thì hiện tại hoàn thành, Powerpoint thì bây giờ hoàn thành, bài bác tập thì hiện tại ngừng có đáp an đưa ra tiết, Đoạn văn thì hiện tại hoàn thành, Passive voice

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢICâu thụ động thì bây giờ hoàn thành

Biến đổi câu chủ động sang thụ động thì lúc này hoàn thành:Câu nhà động:S + have/has + V3/Ved + OCâu bị động:S2 + have/has + been + V3/Ved + by OVí dụ: He has written this report. → This report has been written. Lưu ý:Ví trị của trạng trường đoản cú và các trạng từ:– Thời gian: sau BY. Ví dụ: These pens have been bought by Nina for 2 hours. – Vị trí: trước BY. Ví dụ: These pens have been bought at that shop by Nina.

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGCâu thụ động thì bây giờ hoàn thành

Task 1. Chuyển sang câu bị động1. Tom has seen this film before. 2. Nina has read the newspaper already. 3. They have seen these movies yet. 4. I have signed the contract. 5. These men have bought the tickets. Khuyên bảo giải:1. This film has been seen by Tom before. 2. The newspaper has already been read by Nina. 3. These movies have been seen by them yet. 4. The contract has been signed by me. 5. The tickets have been bought by these men. Task 2. Đổi sang trọng câu công ty động1. These newspapers have been bought by Nina. 2. These reports have been typed for 2 hours. 3. My dogs have been taken good care of by my father. 4. Computer science has been studied by my brother since June. 5. This movie hasn’t been seen by my mother. Chỉ dẫn giải:1. Nina has bought these newspapers2. They have typed these reports for 2 hours. 3. My father has taken care of my dogs well. 4. My brother has studied computer science since June. 5. My mother has seen this movie. Task 3. Chuyển sang câu bị động1. I have bought this teddy bear in that shop. 2. Vicky has found her hat. 3. I have lost my bag. 4. We have finished the report. 5. I have done my exercise for three days. Chỉ dẫn giải:1. This teddy bear has been bought in that cửa hàng by me. 2. Her hat has been found by Vicky. 3. My bag has been lost by me. 4. The report has been reported by us. 5. My exercise has been done by me for three days. Task 4. Đổi lịch sự câu chủ động1. This oto has been bought by Nina. 2. The thief has been found by the police. 3. Her pens have been found. 4. The reports have been finished. 5. These pencil cases have been bought by Nina. Lí giải giải:1. Nina has bought this car2. The police has found the thief3. Someone has found her pen4. I have finished the reports5. Nina has bought these pencil cases


Xem thêm: Xem Phim Tình Chị Duyên Em Tập 31 Hết, Tình Chị Duyên Em

Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 10 trong 2 tiến công giá

Câu thụ động thì hiện tại hoàn thành, trắc nghiệm giờ anh trực tuyến Xếp hạng: 5 - 2 phiếu thai 5