Bài 8 Trang 10 Sgk Toán 7 Tập 1

     

(dfrac37 + left( - dfrac52 ight) + left( - dfrac35 ight))

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng những công thức cộng, trừ nhị số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac37 + left( - dfrac52 ight) + left( - dfrac35 ight) \= dfrac3.107.10 + dfrac - 5.352.35 + dfrac - 3.145.14\= dfrac3070 + dfrac - 17570 + dfrac - 4270\= dfrac30 - 175 - 4270 = - dfrac18770 = - 2dfrac4770.)
Bạn đang xem: Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

LG b

(left( - dfrac43 ight) + left( - dfrac25 ight) + left( - dfrac32 ight)) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu mã số những phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ nhị số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(;left( - dfrac43 ight) + left( - dfrac25 ight) + left( - dfrac32 ight) \= dfrac-4.103.10+ dfrac-2.65.6 +dfrac-3.152.15\ = dfrac - 4030 + dfrac - 1230 + dfrac - 4530\= dfrac - 40 + left( - 12 ight) + left( - 45 ight)30\ = - dfrac9730 = - 3dfrac730.)


LG c

(dfrac45 - left( - dfrac27 ight) - dfrac710)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng chủng loại số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(dfrac45 - left( - dfrac27 ight) - dfrac710\= dfrac4.145.14 + dfrac2.107.10 - dfrac7.710.7\ = dfrac5670 + dfrac2070 - dfrac4970\= dfrac56 + 20 - 4970 = dfrac2770.)


LG d

(dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac12 + dfrac38 ight) ight>.)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng những công thức cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac12 + dfrac38 ight) ight> \ = dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac48 + dfrac38 ight) ight>\= dfrac23 - left< - dfrac74 - dfrac78 ight> \= dfrac23 - left( - dfrac148 - dfrac78 ight)\= dfrac23 - left( - dfrac218 ight) = dfrac23+dfrac218\= dfrac1624 + dfrac6324 = dfrac7924.)

noithatthoidai.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 707 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Top 10 Viết Một Đoạn Văn Ngắn Kể Về Buổi Đầu Tiên Em Đi Học, Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp noithatthoidai.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện noithatthoidai.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Lượng Giác Có Nghiệm, Bài Giảng Toán 11

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép noithatthoidai.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.