BÀI 3 TOÁN HÌNH 10

     
thắc mắc 1 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học tập 10: xác minh độ nhiều năm và hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Bài 3 toán hình 10

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học tập 10. Tìm vectơ đối của các vectơ...

Xem giải mã


thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học 10. Hãy thực hiện mục 5 của bài 2 để chứng minh các xác định trên...

Xem thêm: Would You Please Là Gì - Cấu Trúc Would You Please

Xem giải mã


bài bác 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 17 SGK Hình học tập 10. Cho hình bình hành ABCD. Triệu chứng mỉnh rằng

Xem giải thuật


bài 2 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 2 trang 17 SGK Hình học 10. Cho AK cùng BM là hai trung con đường của tam giác ABC

Xem giải thuật


bài 3 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 3 trang 17 SGK Hình học tập 10. Trên đường thẳng đựng cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M

Xem giải thuật


bài xích 4 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 4 trang 17 SGK Hình học 10. điện thoại tư vấn AM là trung tuyến của tam giác ABC cùng D là trung điểm của đạn AM. Minh chứng rằng:

Xem lời giải


bài xích 5 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 5 trang 17 SGK Hình học tập 10. Hotline M và N theo thứ tự là trung điểm những cạnh AB với CD của tứ giác ABCD. Chứng tỏ rằng:

Xem lời giải


bài 6 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 6 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến hai điểm rành mạch A với B. Search điểm K sao cho

Xem giải mã


bài 7 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 7 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho

Xem giải thuật


bài 8 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 8 trang 17 SGK Hình học 10. đến lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng tỏ rằng nhị tam giác MPR và NQS bao gồm cùng trọng tâm.

Xem giải mã


bài xích 9 trang 17 SGK Hình học 10

Cho tam giác phần nhiều ABC có giữa trung tâm O và M là 1 điểm tùy ý trong tam giác. điện thoại tư vấn D,E,F thứu tự là chân con đường vuông góc hạ từ M cho BC, AC, AB.

Xem thêm: " Màng Bán Thấm Là Gì - Tại Sao Nói Màng Bán Thấm Là Gì Archives

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatthoidai.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.