Bài 2 trang 10 sgk toán 12

  -  Bạn đang xem: Bài 2 trang 10 sgk toán 12

*

(y=dfracx^2-2x1-x=dfracleft( 1-x ight)^2-11-x=1-x-dfrac11-x \\ y"=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2


Xem thêm: Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm, Trọn Bộ Tài Liệu Tiếng Anh 6 Thí Điểm

*Xem thêm:

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20\\ y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)