Câu hỏi dung dịch ancol nào sau đây hòa tan cu(oh)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh? hóa học 11

     

Câu 327752: Dung dịch ancol nào tiếp sau đây hòa tung Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường chế tạo dung dịch color xanh?

A.

Bạn đang xem: Câu hỏi dung dịch ancol nào sau đây hòa tan cu(oh)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh? hóa học 11

glixerol.

B. etanol.

C. propan-2-ol.

Xem thêm: Giải Sbt Toán 6 Tập 2 Kết Nối Tri Thức, Giải Sbt Toán 6

D. toluen.


Ancol chức năng được cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch blue color là ancol đa chức, có những nhóm -OH thêm vào các nguyên tử C cạnh nhau.


Giải chi tiết:

Ancol chức năng được cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh da trời là ancol nhiều chức, có các nhóm -OH thêm vào số đông nguyên tử C cạnh nhau.

Xem thêm: Hướng Sản Xuất Của Bò Lai Sind, Hướng Dẫn Nuôi Bò Lai Sind

Ta có:

Glixerol gồm công thức cấu tạo CH2OH-CHOH-CH2OH

Etanol gồm công thức cấu trúc C2H5OH

Propan-2-ol có công thức kết cấu CH3-CH(OH)-CH3

Toluen có công thức cấu trúc C6H5-CH3

Vậy glixerol hòa tan Cu(OH)2 ở ánh sáng thường tạo thành dung dịch màu sắc xanh.

PTHH xảy ra: 2 C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát