2 vecto cùng phương khi nào

     
Vectơ là đoạn thẳng có hướng, tức thị trong nhị điểm mút của đoạn trực tiếp đã chỉ rõ điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là vấn đề cuối.

Vectơ tất cả điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

Vectơ còn được kí hiệu là:

*

*

2. Nhị vectơ thuộc phương, thuộc hướng.Bạn sẽ xem: Điều kiện nhằm 2 vecto thuộc phương

- Đường thẳng trải qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ điện thoại tư vấn là giá chỉ của vectơ

- hai vectơ bao gồm giá song song hoặc trùng nhau call là nhì vectơ thuộc phương

- hai vectơ thuộc phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.


*

*

*

Câu 1. Véctơ là 1 trong đoạn thẳng:

A.

Bạn đang xem: 2 vecto cùng phương khi nào

tất cả hướng. B. có hướng dương, phía âm.

C. có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. hai véc tơ có cùng độ dài cùng ngược hướng hotline là:

A. Nhị véc tơ bằng nhau. B. Nhì véc tơ đối nhau.

C. Nhì véc tơ cùng hướng. D. Nhị véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo khái niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. hai véctơ bằng nhau khi nhì véctơ kia có:

A. thuộc hướng và gồm độ dài bởi nhau.

B. song song và có độ dài bởi nhau.

C. thuộc phương và có độ dài bởi nhau.

D. vừa lòng cả ba đặc điểm trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa hai véctơ bởi nhau.

Câu 4. giả dụ hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. cùng hướng và thuộc độ dài. B. cùng phương.

C. cùng hướng. D. có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ tương thích vào dấu (...) và để được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược phía thì ...

A. Bằng nhau. B. Cùng phương. C. Cùng độ dài. D. Cùng điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. đến điểm riêng biệt , , . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng tốt nhất ?

A. , , thẳng sản phẩm khi và chỉ khi và thuộc phương.

B. , , thẳng sản phẩm khi và chỉ còn khi và thuộc phương.

C. , , thẳng mặt hàng khi và chỉ khi và thuộc phương.

D. Cả A, B, C rất nhiều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý rất nhiều đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. tất cả duy duy nhất một vectơ cùng phương với tất cả vectơ.

B. Có ít nhất 2 vectơ cùng phương với mọi vectơ.

C. tất cả vô số vectơ cùng phương với đa số vectơ.

D. không có vectơ nào cùng phương với mọi vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta tất cả vectơ thuộc phương với tất cả vectơ.

Câu 8. khẳng định nào tiếp sau đây đúng ?

A. nhị vectơ cùng được điện thoại tư vấn là bởi nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

B. nhì vectơ với được điện thoại tư vấn là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. nhị vectơ với được điện thoại tư vấn là bằng nhau khi còn chỉ khi tứ giác
là hình bình hành.

D. hai vectơ với được hotline là cân nhau khi còn chỉ khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: nhì vectơ và được call là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phía và cùng độ dài.

Câu 9. tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Hai vectơ không đều nhau thì độ dài của bọn chúng không bởi nhau.

B. Hai vectơ không đều bằng nhau thì chúng không cùng phương.

C. Hai vectơ cân nhau thì có mức giá trùng nhau hoặc tuy nhiên song nhau.

D. Hai vectơ bao gồm độ dài không cân nhau thì không cùng hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai vày hai vectơ không đều nhau thì rất có thể hai vecto ngược hướng tuy vậy độ dài vẫn bằng nhau.

B. Không đúng do một trong hai vectơ là vectơ không.

C. đúng bởi hai vectơ cân nhau thì hai vectơ cùng hướng.

Câu 10. xác minh nào dưới đây đúng ?

A. hai vectơ cùng phương với vectơ thứ tía thì thuộc phương.

B. hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ cha khác thì cùng phương.

C.

Xem thêm: Ôi Bầu Trời Ôi Bao Vị Thần

Vectơ–không là vectơ không tồn tại giá.

D. Điều kiện đủ nhằm vectơ đều bằng nhau là chúng bao gồm độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ bố khác thì cùng phương.

Câu 11. cho hai vectơ không cùng phương và . Xác định nào tiếp sau đây đúng ?

A. không tồn tại vectơ nào thuộc phương đối với tất cả hai vectơ và .

B. gồm vô số vectơ cùng phương đối với cả hai vectơ và .

C. tất cả một vectơ cùng phương với tất cả hai vectơ với , chính là vectơ .

D. Cả A, B, C phần đa sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ cùng phương với tất cả vectơ. Nên có một vectơ thuộc phương đối với cả hai vectơ và , đó là vectơ .

Câu 12. mang đến vectơ . Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. tất cả vô số vectơ mà lại . B. Có duy tuyệt nhất một cơ mà .

C. bao gồm duy độc nhất vô nhị một cơ mà
. D. không có vectơ nào nhưng mà .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , bao gồm vô số vectơ thuộc hướng và cùng độ dài với vectơ . Nên có vô số vectơ mà .

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. nhị vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ cha thì thuộc phương.

B. nhì vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác thì thuộc phương.

C. nhì vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ cha thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. nhị véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. nhì véc tơ ngược phía thì tất cả độ nhiều năm không bởi nhau.

C. hai véc tơ thuộc phương và thuộc độ dài thì bởi nhau.

D. hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ dài thì bằng nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ lâu năm thì bằng nhau.

Câu 15. mang lại hình bình hành . Vào các xác minh sau hãy tìm xác minh sai

A. . B.
. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta tất cả là hình bình hành. Suy ra
.

Câu 16. Chọn xác minh đúng.

A. Véc tơ là một trong đường thẳng tất cả hướng.

B. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng.

C. Véc tơ là 1 trong đoạn thẳng tất cả hướng.

D. Véc tơ là một trong những đoạn trực tiếp không rành mạch điểm đầu với điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là một trong đoạn thẳng có hướng.

Câu 17. đến vectơ gồm điểm đầu với điểm cuối trùng nhau. Hãy chọn câu không nên

A. Được điện thoại tư vấn là vectơ suy biến. B. Được hotline là vectơ tất cả phương tùy ý.

C.

Xem thêm: Nếu Em Trong Tay Tập 23 Phim Thái Lan Lồng Tiếng (Trọn Bộ), Phim Níu Em Trong Tay (30 Tập Cuối)

Được điện thoại tư vấn là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ gồm độ dài không xác định.